Klamydia *

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Klamydia smittskyddsblad - läkarinformation

Klamydia smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation från Folkhälsomyndigheten

STI-provtagningsmall och frågor till provtagningsmall 
På samma sida finns översättningar till flera språk.

Statistik

Statistik från Västra Götaland 

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Översättningar till annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till.
Översättningar till annat språk 

 

 

Var kan jag vända mig för att göra ett klamydia- och gonorrétest?