Syfilis *

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Smittskyddsblad Syfilis läkarinformation

Smittskyddsblad Syfilis patientinformation

Sjukdomsinformation från Folkhälsomyndigheten 

Dokument

STI-provtagningsmall och frågor till provtagningsmall (uppdaterad 2022-11-03)
På samma sida finns översättningar till flera språk.

Statistik

Statistik från Västra Götaland

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Översättningar 

De flesta smittskyddsblad till patienter är översatta till andra språk och finns på Smittskyddsläkarföreningens webbsida. Översättningarna ligger tillsammans med den svenska patientinformationen under respektive sjukdom.

Smittskyddsblad översättningar till andra språk - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se)