Färre patienter har behandlats för lunginflammation under pandemin men de har fått bredare antibiotikabehandling

Uppdaterad:
Publicerad:

Såväl i primärvård som på sjukhus har antalet patienter som behandlats för lunginflammation minskat under pandemin. Detta bryter en mångårig trend av stadigt ökande antal lunginflammationsfall. Pandemin har dessvärre också medfört att användningen av rekommenderad förstahandsbehandling med smalspektrum antibiotika, som penicillin G eller V, minskat på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. I regionen finns dock stora skillnader. Sahlgrenska Universitetssjukhuset utmärker sig genom att endast använda rekommenderade smalspektrumpenicilliner vid 25 procent av tillfällen för patienter vårdade för lunginflammation under kvartal 3. Motsvarande siffra för Södra Älvsborgs sjukhus är knappt 50 procent. För att öka följsamheten till rekommendationerna och patientsäkerheten tillskapas nu en standardvårdplan för patienter med lunginflammation för alla sjukhusförvaltningar i Västra Götalandsregionen.

Länk till Strama Västra Götalands statistikrapporter