Alla barn ska ha en egen röst

Publicerad:

20 november är barnkonventionens dag, en dag för att uppmärksamma barnets rättigheter i samhället. I Sverige har barnkonventionen varit lag sedan 2020 och VGR arbetar sedan många år för att stärka barnets rättigheter i sina verksamheter. En av många satsningar är ombud för barnets rättigheter, vi har träffat ett av ombuden i VGR som berättar om sitt uppdrag. Nina Glebe är till vardags hälso- och sjukvårdskurator på Södra Älvsborgs Sjukhus men har utöver det i uppdrag att vara ombud i sin verksamhet.