Livet i VGR

 • Tolkarna som ser till att din röst blir hörd – eller sedd

  Sandra Löfgren är skriv- och TSS-tolk och Sara Tornberg är skriv- teckenspråks- och dövblindtolk. De är med vid allt från föreningsmöten och sjukvårdsbesök till släktträffar och begravningar.- Allting som en människa är med om i livet kan vi uppleva och vara med om under en vecka, säger Sara.

 • Hjälpmedel som behövs

  Allt från strumppåtagare till stora vårdsängar, rullstolar och permobiler. Möten i glädje och sorg. Michael jobbar på hjälpmedelscentralen och kör ut hjälpmedel i VGR. En verksamhet som genomgått en förändringsresa det senaste året.

 • Bland det bästa med jobbet är att träffa människor från olika språk och kulturer

  Ett av VGR:s uppdrag är utbildning. Vi bedriver utbildningsverksamhet på folkhögskolor, naturbruksskolor och utbildning för våra egna medarbetare. Annica Jakobsson är språklärare i VGR:s språkteam och jobbar bland annat med svenskundervisning för utlandsutbildade medarbetare. Hör henne berätta om sitt jobb.

 • Alla barn ska få ha en egen röst

  20 november är barnkonventionens dag, en dag för att uppmärksamma barnets rättigheter i samhället. I Sverige har barnkonventionen varit lag sedan 2020 och VGR arbetar sedan många år för att stärka barnets rättigheter i sina verksamheter. En av många satsningar är ombud för barnets rättigheter, vi har träffat ett av ombuden i VGR som berättar om sitt uppdrag. Nina Glebe är till vardags hälso- och sjukvårdskurator på Södra Älvsborgs Sjukhus men har utöver det i uppdrag att vara ombud i sin verksamhet.

 • Ambulanssjukvårdaren som blandar humor med allvar på TikTok

  TikTokare, skådis, brandman och ambulanssjukvårdare. Jonas Jörgensen har många strängar på sin lyra. Med humor sprider han kunskap och motverkar myter om sitt jobb i sociala medier.

 • Ingen dag är den andra lik

  Möt Ricard Rosell som är undersköterska på akutmottagningen på NÄL.

 • Fem saker som behövs för att vi ska må bra på jobbet

  Lisa Björk, docent i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet samt utvecklingsledare i organisation och ledarskapsfrågor vid Institutet för stressmedicin (ISM), berättar vad som krävs för att värna om den psykiska hälsan på jobbet.

 • Vad gör en fysioterapeut?

  På internationella fysioterapins dag träffar vi Petter Persson som är fysioterapeut och jobbar på Närhälsan i VGR. Vad är det bästa med jobbet som fysioterapeut?

 • Lokalvårdarna som ser till att operationer kan genomföras

  På ett sjukhus är det inte bara patienter som behöver vårdas, utan också operationssalar och undersökningsrum. På Sahlgrenska universitetssjukhuset arbetar 23 lokalvårdare dygnet runt med att säkerställa att operationer kan genomföras på ett säkert sätt.

 • Arbetsmarknadssatsning som ger dubbel nytta

  På tio år har VGR:s tillgänglighetssatsning lett till 3000 inventerade verksamheter i tillgänglighetsdatabasen. Av de drygt 150 visstidsanställda inventerarna genom åren har många gått vidare till jobb eller studier.

 • Här får utlandsutbildade sjuksköterskor hjälp på vägen mot svensk legitimation

  I fem månader har 24 utlandsutbildade sjuksköterskor studerat svensk hälso- och sjukvård och yrkesanpassad svenska. På så sätt har de möjlighet att så småningom få sin svenska legitimation och kunna jobba som sjuksköterska i Sverige.

 • HR-direktören testar utvecklingssamtal med digitalt stöd

  Från och med 1 september kommer chefer och medarbetare i Västra Götalandsregionen att kunna använda ett digitalt stöd i utvecklingssamtalet.

 • Så väcker vi intresse för VGR som arbetsgivare

  Arbetsmarknadsmässor på högskolor och filmer i sociala medier är två sätt VGR använder sig av för att visa upp olika jobb och underlätta framtida rekrytering.

 • Hälsosamma arbetstider ger tid för återhämtning

  Återhämtning är viktigt för vår övergripande hälsa, därför arbetar VGR med hälsosam arbetstidsförläggning.