Arbetsmiljö i VGR

I Västra Götalandsregionen tror vi att ett gott arbetsliv börjar med en bra arbetsmiljö, och att du trivs och mår bra på jobbet. Det här är förutsättningar för att du ska kunna göra ett bra jobb. Vi vill att du ska trivas, må bra och utvecklas hos oss. Här kan du se hur vi arbetar med att skapa den bästa offentliga arbetsmiljön.

Arbetsmiljösatsningen

Genom arbetsmiljösatsningen ges verksamheterna i Västra Götalandsregionen möjlighet att få en tillfällig resursförstärkning för att utveckla arbetsmiljöarbetet och skapa en hållbar hälso- och arbetsmiljö.

Tidningen Arbetslust

Arbetslust är en tidskrift med inriktning på människa, hälsa och arbetsliv som ges ut fyra gånger om året av Hälsan och Arbetslivet, Arbetsmiljödelegationen och Institutet för stressmedicin.

En kvinna ler.

Tillsammans förbättrar vi arbetsmiljön

Onsdagen den 25 okt 2023 höll Västra Götalandsregionen en digital konferens fylld av inspiration och erfarenhetsutbyte kring hur vi tillsammans förbättrar arbetsmiljön. Du kan även se konferensen i efterhand.

Företagshälsovården Hälsan och Arbetslivet

Hälsan och Arbetslivet är VGR:s interna företagshälsovård. Uppdraget är att vara en oberoende resurs för VGR:s chefer att tillsammans med sina medarbetare öka hälsan i arbetslivet. 


Institutet för stressmedicin ISM

Institutet för stressmedicin ISM
ISM är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stressområdet. Institutet för stressmedicin bedriver forskning inom stress, hälsa, organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. 


Se filmer om arbetsmiljö

Full bemanning och lägre sjukfrånvaro
Filmen visar hur en avdelning har jobbat för arbetsglädje, ”högt i tak” och gemenskap med full bemanning och sänkt sjukfrånvaro. 

Hälsofrämjande schemaläggning
Du behöver ha ett VGR-id för att kunna se filmen. Filmen är en del av en utbildning som finns i Lärportalen, VGRs interna lärplattform. Filmen vägleder dig som medarbetare till att lägga ett hälsofrämjande schema. Har du även uppdrag som chef kan du ta del av materialet utifrån perspektivet schemaläggning på arbetsplatsen. 

Bättre ledarskap med färre medarbetare per chef
Filmen handlar om hur vi arbetar med att ha ett hanterbart antal medarbetare per chef, för vi tror att ett bra ledarskap innebär att man har tid för sina medarbetare.

En friskare arbetsplats 
En film om hur Regionservice arbetar med enkla metoder för att öka trivseln och få låg sjukfrånvaro på arbetsplatsen.


Läs om arbetsmiljödelegationen

Arbetsmiljödelegationen arbetar med att verka för regiongemensam hälsa och arbetsmiljö, för att skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare känner arbetsglädje, utveckling och att de kan göra ett gott jobb. Arbetsmiljödelegationen är unik för den blandar både representanter från facken och arbetsgivaren. Vi tycker det är viktigt att det är en god dialog och bra samverkan mellan facken och arbetsgivaren.

Ledamöter i delegationen:

 • Marina Olsson, ordförande, HR-direktör
 • Ingibjörg Jonsdottir, Verksamhetschef Institutet för stressmedicin
 • Per Djurberg, samordnare, HR- strateg
 • Maria Ström, HR-chef SU
 • Gustaf Alhqvist, Vårdförbundet
 • Anna Tjus, Vårdförbundet
 • Christina Sjöberg, Saco
 • Gunilla Rehn, Saco
 • Christina Lilja Ingvarsson, Vision
 • Jeanette Hansson, Vision
 • Britta Kimari, Kommunal
 • Ricardo Amio, Kommunal

Här kan du söka ekonomiskt bidrag till arbetsmiljöprojekt i VGR (endast för VGR:s verksamheter).


Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen