Arbetsmarknadssatsning som ger dubbel nytta

Uppdaterad:
Publicerad:

På tio år har VGR:s tillgänglighetssatsning lett till 3000 inventerade verksamheter i tillgänglighetsdatabasen. Av de drygt 150 visstidsanställda inventerarna genom åren har många gått vidare till jobb eller studier.

Tillgänglighetssatsningen är en arbetsmarknadsinsats med målet att minska arbetslösheten och ge arbetslivserfarenhet. Varje år får 15 unga vuxna, som står långt ifrån arbetsmarknaden, möjlighet till en ettårig visstidsanställning som inventerare för tillgänglighetsdatabasen, TD. Samtidigt som inventerarna får värdefull arbetslivserfarenhet är själva databasen i sig ett verktyg för ökad delaktighet i samhället. Genom uppgifterna i TD får personer med fysisk funktionsnedsättning möjlighet att bättre kunna planera besök i offentliga lokaler.

TD är en webbplats som erbjuder information om platsers fysiska tillgänglighet, så att du själv kan avgöra om du på egen hand kan besöka platsen eller kanske behöver en assistent med dig. I TD finns beskrivningar av offentliga platser och byggnader, som inventerats inom satsningen. Allt från lokaler för vård och omsorg och privata tandläkare till lekparker, återvinningscentraler och bibliotek.

Josefin Johanson har arbetat som samordnare på tillgänglighetsenheten i två år och arbetsleder de flesta av inventerarna i uppdraget.

– Tillgänglighetsdatabasen vilar i grunden på mänskliga rättigheter och rätten till självbestämmande. Alla som bor i Västra Götaland ska ha rätt att komma in och kunna använda det man förväntas använda i offentliga miljöer, säger Josefin Johansson.

Inventerarna som jobbar med databasen är ute på uppdrag och inventerar fyra dagar i veckan. När de kommer till en plats som ska inventeras börjar de jobba utifrån och in. De mäter från parkeringen ända in till behandlingsrummet eller teatersalongen eller vad det kan vara. Exempel på vad som mäts är dörrbredd, tröskelhöjd, framkomlighet, hörselteknisk utrustning, höj- och sänkbar receptionsdisk och belysning. Uppgifterna läggs sedan in i databasen.

En före detta inventerare är Axel Olsson, som hörde talas om tillgänglighetssatsningen via Arbetsförmedlingen.

Han tycker att det bästa han fått med sig från att arbeta med TD var att jobba som i projekt.

– Att vara med från starten till slutet. Först inventera, sedan åka till kontoret och analysera och sedan när det var klart, lämna över till handledarna som publicerade det. Det var väldigt lärorikt, säger Axel Olsson.

Axel har nu gått vidare till ett jobb på en bowlinghall, där han trivs väldigt bra. Där har han hand om bokningar, maskinerna, mat och annat som behöver fixas.

Håkan Martinsson är chef på tillgänglighetsenheten. Han berättar att uppdraget är att inventera alla de verksamheter Västra Götalandsregionen äger, finansierar eller har avtal med och publicera dem i tillgänglighetsdatabasen. Men TD har även spridits utanför regionen och har nu flera kommuner och regioner som avtalspartner från Luleå i norr till Skåne i söder.

I år fyller tillgänglighetssatsningen 10 år och det finns många anledningar att fira resultatet av satsningen.

– Gemensamt för de som arbetat här är att många säger att de trivts bra. Arbetsuppgifterna är varierade och ger värdefulla erfarenheter. Av inventerarna har omkring 70 % gått vidare till jobb eller utbildning efter sin visstidsanställning. Förra året låg siffran på 80 %, säger Håkan Martinsson.

Josefine och Mattias ler och mäter olika mått
Josefine Johansson och Mattias Buhr visar exempel på hur en inventering kan gå till.