Arrangörsstöd för barn och unga

Västra Götalandsregionens arrangörsstöd är ett komplement till kommunens egna kulturstöd/satsningar. Stödet hanteras av Kulturförvaltningen.

Detta stöd hanteras av konsulenten för barn och unga på Kulturförvaltningen. Det gäller för engagemang av professionella utövare inom kultur och är riktat till barn och unga mellan 3-19 år. Arrangörsstödet baseras på antalet barn per kommun.

K-pengar

Västra Götalandsregionen har också andra former av stöd för unga som arrangörer för kulturprojekt som kan sökas via den ideella föreningen KulturUngdom.

För mer information om stödet besök KulturUngdoms hemsida