Delregionala utvecklingsmedel

Kulturnämnden förstärker kommunalförbundens utvecklingsmedel med en miljon kronor årligen. Stödet är särskilt riktad till insatser inom kulturområdet. Det administreras och beslutas av respektive kommunalförbund.

Kulturnämnden finansierar också, tillsammans med kommunalförbunden, en processledare som ska fungera som ett stöd för utveckling av kultursatsningar och kulturprojekt. 

Processledarna arbetar med att samordna interkommunala satsningar genom samarbeten, strukturer och nätverk inom kulturområdet, för att bidra till genomförandet av den regionala kulturstrategin

Information om utvecklingsmedel: Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund
Kontaktperson: Lisa Haeger
lisa.haeger@borasregionen.se

Information om utvecklingsmedel: Skaraborgs kommunalförbund
Kontaktperson: Isabel Eriksson
isabel.eriksson@skaraborg.se

Information om utvecklingsmedel: Fyrbodals kommunalförbund
Kontaktperson: Linnéa Grimstedt
linnea.grimstedt@fyrbodal.se

Information om utvecklingsmedel: Göteborgsregionens kommunalförbund
Kontaktperson: Julia Boström
julia.bostrom@goteborgsregionen.se

Delregionala utvecklingsmedel finns för att ge stöd till nytänkande och konkreta projekt som främjar en hållbar regional utveckling och bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar i Västra Götaland.

Projekten ska bygga på bred samverkan mellan aktörer, gärna inom olika sektorer, samt bedrivas och tillföra värde i hela regionen. 

Annika Strömberg

Ställföreträdande kulturchef och strateg

Telefonnummer

Björn Ohlén

Regionutvecklare

Telefonnummer