Essästöd - för kvalificerad kulturjournalistik och essäskrivande

Syftet med stödet är att i en tid av snabb medial omvandling stimulera till skriftlig reflektion och bidra till att fördjupa det offentliga samtalet. Ansökningsförfarandet hanteras av Nätverkstan.

Syfte med stödet

Syftet med stödet är att i en tid av snabb medial omvandling stimulera till skriftlig reflektion och bidra till att fördjupa det offentliga samtalet. Västra Götalandsregionens kulturnämnd har därför beslutat att införa ett stöd till essäskrivande och kvalificerad kulturjournalistik på 450 000 kronor om året.

Vem kan söka stödet?

Kulturtidskrifter och skribenter i Västra Götaland. Minst en av parterna måste vara skrivna i regionen; båda parter måste alltså inte vara det. Endast tidskrifter som erhåller produktionsstöd från Kulturrådet kan få Västra Götalandsregionens essästöd.

När kan man söka?

Ansökningen öppnar den 10 maj och stänger den 31 augusti.

Behandling och beslut?

Kulturnämnden har gett Nätverkstan Kultur i Göteborg i uppdrag att administrera stödet. Ansökningarna bedöms av en extern jury bestående av tre framstående litteraturkännare, som utses av kulturnämnden. Juryns urval bygger på en kvalitetsbedömning.

Ansökan skickas till Nätverkstan som har kulturnämndens uppdrag att handlägga och besluta om stödet. Se länk i blocket nedan.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten "Med stöd från" samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här.

Ansök om essästöd

Ansökningsförfarandet hanteras av Nätverkstan: essastod@natverkstan.net

Läs mer och ansök på deras webbplats