Pensionärsorganisationer

Västra Götalandsregionen stödjer pensionärsorganisationer för att ge pensionärsgrupper möjlighet att utveckla sina intressen samt driva angelägna frågor.

Vem får söka stödet?

Bidraget går till pensionärsorganisationers distriktsorganisationer. Organisationen ska vara en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt.

Behandling och beslut

 Ett förskott av bidraget betalas ut i januari och är 30% av föregående års bidrag. Efter inlämnande av redovisningsblankett, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, revisionsberättelse och ekonomisk redovisning utbetalas i juni månad 70%, men då beräknat och justerat med årets bidrag.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här.  

Ansökan

Ansökningsperiod: 1 januari-15 april

Ansökan görs på redovisningsblankett nedan.

Anna Kanelid

Administrativ koordinator

Telefonnummer