Politiska ungdomsförbund

Västra Götalandsregionens mål med bidragsgivning till de politiska ungdomsförbundens distriktsorganisationer är att stödja en verksamhet som syftar till att utveckla organisationens ideologiska, demokratiska, sociala och opinionsbildande funktioner.

Vem får söka stödet?

Stödet ges till de politiska ungdomsorganisationer vars moderparti finns representerat i regionfullmäktige

Behandling och beslut

Kulturnämnden fastställer inför varje budgetår hur stor summa som ska fördelas till de politiska ungdomsförbunden. Bidraget fördelas med en fast bidragsdel (20%) för politisk informationsverksamhet som är lika stor för varje distrikt och en rörlig del (80%) som fördelas efter den gällande mandatfördelningen i regionfullmäktige.

Bidraget utbetalas två gånger per år, hälften i januari och hälften i juni månad. Bidraget betalas ut med en summa till varje förbund oavsett hur många distrikt varje ungdomsförbund har i regionen. Varje ungdomsförbund tar ansvar för att fördela det regionala stödet till respektive distrikt i regionen.

Ansökan sker på redovisningsblankett som finns tillgänglig nedan.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här. 
 

Ansökan

Ansökningsperiod: 1 januari-15 april

Ansökan görs på redovisningsblankett som finns nedan.

Anna Kanelid

Administrativ koordinator

Telefonnummer