Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tillgänglighet för mobil applikation - AntiStress VGR

Västra Götalandsregionen står bakom mobilapplikationen AntiStress VGR som ska kunna användas av så många som möjligt. Här beskriver vi hur tjänsten AntiStress VGR uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937), kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är mobilapplikationen?

Mobilapplikationen AntiStress VGR är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda mobilapplikationen? 

Om du inte kan använda AntiStress VGR kan du meddela oss genom att skicka e-post till rs.ksd.apputveckling@vgregion.se eller använda dig av ett formulär för att lämna synpunkter. 

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra mobilapplikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna här kan du skicka e-post till rs.ksd.apputveckling@vgregion.se och meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om mobilapplikationens tillgänglighet 

Den här mobilapplikationen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kända tillgänglighetsbrister beskrivs nedan. 

Bristande förenlighet med lagkraven

Här beskrivs de delar som på ett eller annat sätt inte är helt tillgängliga.

Problem vid användning utan synförmåga

Det finns delar som är svåra att använda med skärmläsare:

 • Det finns knappar som inte är korrekt uppmärkta.
 • Det finns knappar med inkonsekvent benämning.
 • Det finns rubriker som inte är korrekt uppmärkta.
 • Det finns element som inte indikerar att de är interaktiva.
 • Kalendern kan inte nås eller användas med skärmläsare.
 • Självskattning av stressnivå kan inte användas med skärmläsare.
 • Dagboksanteckning kan inte sparas med skärmläsare.
 • Det finns inget alternativ till swipe för att stänga dagboken.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Det finns delar som har för låg färgkontrast mot intilliggande färger. Problemet gäller:

 • Playknapp och text i avslappningsövningarna.
 • Knapp för att stänga ”Om appen”.
 • Knappar för att lägga till dagboksanteckning.
 • Vissa grafiska element.

Problem vid användning med nedsatt motorisk förmåga

 • Applikationen måste användas med enheten i stående läge.
 • Det finns inget alternativ till swipe för att stänga dagboken.

Hur vi testat mobilapplikationen

Tester av tillgängligheten i AntiStress VGR har gjorts av intern expertis.

Mobilapplikationen publicerades den 23 februari 2019.

Senaste bedömningen gjordes den 25 januari 2023.

Mobilapplikationen beräknas följa lagen fullt ut 30 mars 2023.

Redogörelsen uppdaterades den 14 februari 2023.


Senast uppdaterad: 2023-03-02 10:27