Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tillgänglighet för mobil applikation - AntiStress VGR

Västra Götalandsregionen står bakom mobilapplikationen AntiStress VGR som ska kunna användas av så många som möjligt. Här beskriver vi hur tjänsten AntiStress VGR uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är mobilapplikationen?

Mobilapplikationen AntiStress VGR är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda mobilapplikationen? 

Om du inte kan använda AntiStress VGR kan du meddela oss genom att skicka e-post till rs.ksd.apputveckling@vgregion.se eller använda dig av ett formulär för att lämna synpunkter. 

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra mobilapplikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna här kan du skicka e-post till rs.ksd.apputveckling@vgregion.se och meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du upplever brister i tillgängligheten till AntiStress VGR kan du göra en anmälan till myndigheten för digital förvaltning via ett formulär på deras hemsida.

Teknisk information om mobilapplikationens tillgänglighet 

Den här mobilapplikationen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kända tillgänglighetsbrister beskrivs nedan. 

Bristande förenlighet med lagkraven

Här beskrivs de delar som på ett eller annat sätt inte är helt tillgängliga.

Användarinställningar

 • Appen respekterar inte användarinställningarna för mörkt läge.
 • Appen respekterar inte användarinställningarna för teckenstorlek.

Problem vid användning utan syn

Startsidan – Engelska

 • Vid navigering med skärmläsare i liggande läge får rubriken fokus sist, efter knapparna.
 • Om man valt engelska under inställningar ändras språket på det primära innehållet men det läses fortfarande upp på svenska.

Övningarna till exempel Medveten Andning

 • Text uppdateras automatiskt efter några sekunder. Användaren kan inte pausa, stoppa eller dölja texten.

Övningarna till exempel Mikropaus

 • Rubriken är inte kodad som rubrik
 • Tidsförloppet är inte maskinläsbart eller tillgängligt i textform. Skärmläsaranvändare får ingen information om förloppet.
 • Vyn stödjer inte funktionalitet för att använda dubbeltryck med två fingrar (Magic tap) för att pausa och fortsätta uppspelningen vid användning av VoiceOver.

Skriv ny dagboksanteckning

 • Rubriken kan inte läsas med skärmläsare.
 • Det finns element i gränssnittet som saknar maskinläsbart namn, roll eller värde.
 • Ledtext för skrivfält saknas för skärmläsare.

Spela in ny dagboksanteckning

 • Rubriken är inte läsbar för skärmläsare.
 • Om VoiceOver är på i hörlurar eller på högtalare när man klickar på ”Spela in”, flyttas skärmläsarljudet till telefonens samtalshögtalare. Skärmläsaren blir då väldigt svår att höra.
 • Vyn stödjer inte funktionalitet för att använda dubbeltryck med två fingrar (Magic tap) för att pausa och fortsätta uppspelningen.

Dagbok - Lyssna på inspelning

 • Datum blir inte uppläst med skärmläsare.
 • Vyn stödjer inte funktionalitet för att använda dubbeltryck med två fingrar (Magic tap) för att pausa och fortsätta uppspelningen.

Min dagbok

 • När man markerar en dag i diagrammet ”Mitt mående” med skärmläsare så får man ingen information om att man lyssnat på en ljudklipp/ avslappningsövning den dagen.
 • När man markerar ett skrivet inlägg med skärmläsare blir inte texten under datumet uppläst.
 • Instruktionen ”Gör din första anteckning genom att trycka på + (plustecken) hänvisar till en knapp med ett visuellt plustecken. Knappen läses upp som ”Gör en dagboksanteckning”.
 • Vyn stödjer inte stäng-/ tillbaka-gesten med VoiceOver (dra med två fingrar vänster, höger, vänster, som ett Z) för att kunna minimera/ stänga ner ”Min dagbok”.

Inställningar

 • Rubriken ”Välj språk” är inte kodad som rubrik.

Meddela brister i tillgänglighet (formulär på extern webbsida)

 • Inmatningsfält saknar maskinläsbara syften.
 • Sidan överensstämmer inte med WCAG AA. Det finns ingen alternativ version.

Problem vid användning med nedsatt syn


Startsidan - Engelska

 • Vid navigering med skärmläsare i liggande läge får rubriken fokus sist, efter knapparna.
 • Om man valt engelska under inställningar ändras språket på det primära innehållet men det läses fortfarande upp på svenska.

Övningarna t ex Medveten Andning

 • När texten förstoras till 200% kapas texten i rubriken, knapparnas text samt titel och längd på övningarna. Gäller endast i stående läge.
 • Text uppdateras automatiskt efter några sekunder. Användaren kan inte pausa, stoppa eller dölja texten.
 • Vid navigering med tangentbord får rubriken och textblocket under fokus. Dessa är inga interaktiva element och ska därmed inte få fokus.

Övningarna till exempel Mikropaus

 • Rubriken är inte kodad som rubrik
 • Tidsförloppet är inte maskinläsbart eller tillgängligt i textform. Skärmläsaranvändare får ingen information om förloppet.
 • Vyn stödjer inte funktionalitet för att använda dubbeltryck med två fingrar (Magic tap) för att pausa och fortsätta uppspelningen vid användning av VoiceOver.
 • Texten går inte att zooma.

Skriv ny dagboksanteckning

 • Rubriken kan inte läsas med skärmläsare.
 • Klar-knappen som sitter ovanför det virtuella tangentbordet försvinner om man har använder fysiskt tangentbord.
 • Det finns element i gränssnittet som saknar maskinläsbart namn, roll eller värde.
 • Ledtext för skrivfält saknas för skärmläsare.

Ny anteckning välj att prata eller skriva

 • När texten förstoras till 200% kapas knapparna ”Tillbaka” ”och Hoppa över”.

Spela in ny dagboksanteckning

 • Rubriken är inte läsbar för skärmläsare.
 • Om VoiceOver används med hörlurar eller mobilens högtalare när man klickar på Spela in, flyttas skärmläsarljudet till telefonens samtalshögtalare. Skärmläsaren blir då väldigt svår att höra.
 • Vyn stödjer inte funktionalitet för att använda dubbeltryck med två fingrar (Magic tap) för att pausa och fortsätta uppspelningen.

Sätt stressnivå dagboksanteckning

 • När texten förstoras till 200% läggs texten ”Skriv mer” och ikonen som förmedlar stressnivån ovanpå varandra. I liggande läge hamnar Spara-knappen under reglaget för stressnivå och ledtexten ”stressad” hamnar under Spara-knappen.

Om appen

 • Vid förstoring av text eller i liggande läge, går det inte att navigera till knappen ”Tillgänglighetsredogörelse” med enbart tangentbord.

Dagbok - Lyssna på inspelning

 • Datum blir inte uppläst med skärmläsare.
 • Vyn stödjer inte funktionalitet för att använda dubbeltryck med två fingrar (Magic tap) för att pausa och fortsätta uppspelningen.

Min dagbok

 • När man markerar en dag i diagrammet ”Mitt mående” med skärmläsare så får man ingen information om att man lyssnat på en ljudklipp/ avslappningsövning den dagen.
 • När en användare markerar ett skrivet inlägg med skärmläsare blir inte texten under datumet uppläst.
 • Instruktionen ”Gör din första anteckning genom att trycka på + (plustecken) hänvisar till en knapp med ett visuellt plustecken. Knappen läses upp som ”Gör en dagboksanteckning”.
 • När texten förstoras till 200% kapas Tillbaka-knappen samt rubriken på dagboksinlägget.
 • När texten förstoras till 200% i liggande läge försvinner rubriken ”Mitt mående”, den streckade linjen klipps av på höjden och ikoner som visas ovanför linjen syns inte alls.
 • Det är för låg kontrast på följande ställen:
  • Vit streckad linje mot bakgrund 1.6:1
  • Glada gubbens bakgrund mot vyns bakgrund 1.1:1
  • Glada gubbens ögon och mun mot dess bakgrund 1.9:1
  • Sura gubbens bakgrund mot vyns bakgrund 1.8:1
  • Sura gubbens ögon och mun mot dess bakgrund varierar från 2.6:1 till 3:1
  • Knappen för att expandera dagboken där man kan läsa inlägg 1.8:1
 • Vyn stödjer inte stäng-/ tillbaka-gesten med VoiceOver (dra med två fingrar vänster, höger, vänster, som ett Z) för att kunna minimera/ stänga ner ”Min dagbok”.

Inställningar

 • Rubriken ”Välj språk” är inte kodad som rubrik.

Meddela brister i tillgänglighet (formulär på extern webbsida)

 • Inmatningsfält saknar maskinläsbara syften.
 • Felmeddelanden indikeras enbart med röd textfärg.
 • Kontrasten för den röda textfärgen på felmeddelande samt asterisker för obligatoriska fält är för låg, 3.64:1.
 • För låg kontrast på följande ställen:
  • Den gula fokusmarkeringen har otillräcklig kontrast mot bakgrunden 1.89:1.
  • Kontrasten för inmatningsfält är otillräcklig mot bakgrunden.
 • Sidan överensstämmer inte med WCAG AA. Det finns ingen alternativ version.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Min dagbok

 • Det är för låg kontrast på följande ställen:
  • Vit streckad linje mot bakgrund 1.6:1e
  • Glada gubbens bakgrund mot vyns bakgrund 1.1:1
  • Glada gubbens ögon och mun mot dess bakgrund 1.9:1
  • Sura gubbens bakgrund mot vyns bakgrund 1.8:1
  • Sura gubbens ögon och mun mot dess bakgrund varierar från 2.6:1 till 3:1
  • Knappen för att expandera dagboken där man kan läsa inlägg 1.8:1

Meddela brister i tillgänglighet (formulär på extern webbsida)

 • Felmeddelanden indikeras enbart med röd textfärg.
 • Kontrasten för den röda textfärgen på felmeddelande samt asterisker för obligatoriska fält är för låg, 3.64:1.
 • Den gula fokusmarkeringen har otillräcklig kontrast mot bakgrunden 1.89:1.
 • Kontrasten för inmatningsfält är otillräcklig mot bakgrunden.
 • Sidan överensstämmer inte med WCAG AA. Det finns ingen alternativ version.

Problem vid användning utan hörsel

Övningarna till exempel Mikropaus

 • Det finns inget textalternativ till ljudklippen.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

Övningarna till exempel Mikropaus

 • Det finns inget textalternativ ljudklippen.

Spela in ny dagboksanteckning

 • Om VoiceOver används med hörlurar eller mobilens högtalare när man klickar på ”Spela in”, flyttas skärmläsarljudet till telefonens samtalshögtalare. Den blir då väldigt svår att höra.

Problem vid användning med begränsad motorik

Startsidan – Engelska

 • Vid navigering med skärmläsare i liggande läge får rubriken fokus sist, efter knapparna.

Övningarna till exempel Medveten Andning

 • Vid navigering med tangentbord får rubriken och textblocket under fokus.

Skriv ny dagboksanteckning

 • Klar-knappen som sitter ovanför det virtuella tangentbordet försvinner om man använder fysiskt tangentbord.

Sätt stressnivå dagboksanteckning

 • I liggande läge hamnar Spara-knappen under reglaget för stressnivå. Ledtexten ”Stressad” hamnar under Spara-knappen.
 • När texten förstoras till 200% läggs texten ”Skriv mer” och ikonen som förmedlar stressnivån ovanpå varandra.

Om appen

 • Vid förstoring av text eller i liggande läge, går det inte att navigera till knappen ”Tillgänglighetsredogörelse” med enbart tangentbord.

Dagbok - Lyssna på inspelning

 • I liggande läge försvinner datumet.

Meddela brister i tillgänglighet (formulär på extern webbsida)

 • Sidan överensstämmer inte med WCAG AA. Det finns ingen alternativ version.

Problem vid användning med begränsad kognition, inlärning eller språk

Startsidan – Engelska

 • Vid navigering med skärmläsare i liggande läge får rubriken fokus sist, efter knapparna.
 • Om man valt engelska under inställningar ändras språket på det primära innehållet men det läses fortfarande upp på svenska.

Övningarna till exempel Medveten Andning

 • När texten förstoras till 200% kapas texten i rubriken, knapparnas text, titel och längd på övningarna. Gäller endast i stående läge.
 • Text uppdateras automatiskt efter några sekunder. Användaren kan inte pausa, stoppa eller dölja texten.
 • Vid navigering med tangentbord får rubriken och textblocket under fokus.

Övningarna till exempel Mikropaus

 • Det finns inget textalternativ till ljudklippen.
 • Rubriken är inte kodad som rubrik
 • Tidsförloppet är inte maskinläsbart eller tillgängligt i textform.

Skriv ny dagboksanteckning

 • Klar-knappen som sitter ovanför det virtuella tangentbordet försvinner när man använder fysiskt tangentbord.

Ny anteckning välj att prata eller skriva

 • När texten förstoras till 200% kapas knapparna ”Tillbaka” och ”Hoppa över”.

Sätt stressnivå dagboksanteckning

 • I liggande läge hamnar Spara-knappen under reglaget för stressnivå. Ledtexten ”Stressad” hamnar under Spara-knappen.
 • När texten förstoras till 200% läggs texten ”Skriv mer” och ikonen som förmedlar stressnivån ovanpå varandra.

Om appen

 • Vid förstoring av text eller i liggande läge, går det inte att navigera till knappen ”Tillgänglighetsredogörelse” med enbart tangentbord.

Dagbok - Lyssna på inspelning

 • Datum blir inte uppläst med skärmläsare.
 • I liggande läge försvinner datumet.

Min dagbok

 • När man markerar en dag i diagrammet ”Mitt mående” med skärmläsare så får man ingen information om att man lyssnat på en ljudklipp/ avslappningsövning den dagen.
 • När en användare markerar ett skrivet inlägg med skärmläsare blir inte texten under datumet uppläst.
 • Instruktionen ”Gör din första anteckning genom att trycka på + (plustecken) hänvisar till en knapp med ett visuellt plustecken. Knappen läses upp som ”Gör en dagboksanteckning”.
 • När texten förstoras till 200% kapas ”Tillbaka”-knappen samt rubriken på dagboksinlägget.
 • När texten förstoras till 200% i liggande läge försvinner rubriken ”Mitt mående”, den streckade linjen klipps av på höjden och ikoner som visas ovanför linjen syns inte alls.

Inställningar

 • Rubriken ”Välj språk” är inte kodad som rubrik.

Meddela brister i tillgänglighet (formulär på extern webbsida)

 • Inmatningsfält saknar maskinläsbara syften.
 • Felmeddelandet för ”Din e-post” säger bara ”Ange en giltig e-postadress” vilket inte vägleder användaren att rätta sin inmatning till det förväntade formatet.
 • Sidan överensstämmer inte med lagkraven. Det finns ingen alternativ version.

Hur vi testat mobilapplikationen

Tester av tillgängligheten i AntiStress VGR har gjorts av intern expertis samt av Myndigheten för digital förvaltning i samband med granskning av appen.

Mobilapplikationen publicerades den 23 februari 2019.

Senaste bedömningen gjordes den 10 juli 2023.

Mobilapplikationen beräknas följa lagen fullt ut 11 december 2023.

Redogörelsen uppdaterades den 17 augusti 2023.


Senast uppdaterad: 2023-08-17 11:42