Tillgänglighet för mobil applikation - Närhälsan online

Västra Götalandsregionen står bakom den mobila applikationen Närhälsan online. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår digitala tjänst. Här beskriver vi hur tjänsten Närhälsan online uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937), kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.  

Hur tillgänglig är tjänsten Närhälsan online?

Den mobila applikationen Närhälsan online är till viss del tillgänglig. Vi är medvetna om att flera delar av denna tjänst inte är helt tillgängliga och jobbar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av tjänsten?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du skicka ett mejl till support.vardochhalsa@vgregion.se eller använda dig av vårt formulär för att meddela bristande tillgänglighet.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du upplever brister i tillgängligheten till Närhälsan online kan du göra en anmälan till myndigheten för digital förvaltning via ett formulär på deras hemsida.

Teknisk information om appens tillgänglighet

Denna digitala tjänst är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande. Tjänsten är svår att använda med tekniska hjälpmedel som tex skärmläsare eller förstoring.

Bild, text och rubriker

 • Rubriker hjälper inte alltid användaren att förstå sidans innehåll eller syfte
 • Vissa texter, grafiska element och interaktiva objekt har otillräckliga kontrastvärden
 • Vissa bilder, grafiska element och ikoner saknar textalternativ
 • När text förstoras kan det bli svårt att läsa
 • Det finns inga undertexter under ett videomöte vilket kan försvåra för användare med nedsatt hörsel
 • Automatiska uppdateringar av text och innehåll (i t.ex. chatt) behöver förtydligas för de personer som använder digitala hjälpmedel så som skärmläsare

Navigering

 • Flera sidor behöver bättre struktur och instruktioner i koden för att digitala hjälpmedel ska fungera korrekt
 • I delar av tjänsten kan det vara svårt att navigera enbart med tangentbord eller liknande hjälpmedel
 • Vissa interaktiva objekt saknar etiketter och instruktioner vilket kan försvåra för personer som använder digitala hjälpmedel
 • I mobiltelefoner är det endast möjligt att använda tjänsten i stående format

Formulär och inmatningsfält

 • En del formulär behöver bli bättre på att ge feedback till användaren när ett fel uppstår
 • En del formulär saknar etiketter vilket kan försvåra för personer som använder digitala hjälpmedel

Symtombedömning

 • Delen med frågor för att samla in patientens symtom är svår att använda med skärmläsare

Hur vi testar appen/tjänsten

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tjänsten och dess tillgänglighet. Brister i tillgängligheten åtgärdas löpande.  
 
Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 2023-10-06.