Tillgänglighet för mobil applikation - Närhälsan online

Västra Götalandsregionen står bakom den mobila applikationen Närhälsan online. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår digitala tjänst. Här beskriver vi hur tjänsten Närhälsan online uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937), kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.  

Hur tillgänglig är tjänsten Närhälsan online?

Den mobila applikationen Närhälsan online är till viss del tillgänglig. Vi är medvetna om att flera delar av denna tjänst inte är helt tillgängliga och jobbar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten.

Åtgärdsplan

Vår leverantörs ambition är att ha rättat de fel som finns i denna rapport till 31 augusti 2024.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av tjänsten?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du skicka ett mejl till support.vardochhalsa@vgregion.se så att vi får information om att problemet fins.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du upplever brister i tillgängligheten till Närhälsan online kan du göra en anmälan till myndigheten för digital förvaltning via ett formulär på deras hemsida.

Teknisk information om appens tillgänglighet

Denna digitala tjänst är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande. Tjänsten är svår att använda med tekniska hjälpmedel som tex skärmläsare eller förstoring.

Brister i tillgängligheten

Navigering

I hela mobila applikationen

 • Fokusordningen är inkonsekvent för användare med tangentbord eller skärmläsare.
 • Vissa sidtitlar är otydligt markerade.

 Videosamtal

 • Fokusindikator för användare som styr med tangentbord fungerar inte i videosamtal. 

Rubriker och texter

I hela mobila applikationen

 • Det går inte att öka textstorleken i appen.
 • Inkonsekvent kodning av rubriknivåer förekommer.
 • Otydliga länkbeskrivningar förekommer.
 • Låg kontrast på vissa texter och element förekommer.
 • Länkar saknar tydlig markering att det är en länk, de markeras ibland endast med färg.

Bokningsflödet

 • Vid ökat teckenavstånd försvinner information från toppen av sidan.

 Egenmonitorering

 • Knappen ”Visa mer” är inte kodad som en knapp.

Färg, bild och grafik

I hela mobila applikationen

 • Otillräckliga kontrastvärden på kantlinjer på inmatningsfält, knappar och övriga objekt.
 • Vissa bilder och ikoner saknar textalternativ.
 • Vissa ikoner och bilder bör döljas då de endast ska fungera som dekoration.

 Egenmonitorering

 • På startsidan är det otillräckliga kontrastvärden på grön text och ikon som indikerar att man avklarat dagens mätning.

Formulär och inmatningsfällt

I hela mobila applikationen

 • En del formulär måste ge bättre feedback till användaren när ett fel uppstår.
 • En del formulär saknar etiketter vilket kan försvåra för personer som använder digitala hjälpmedel.
 • Otillräckliga kontrastvärden på vissa kantlinjer på inmatningsfält.

Skärmläsarproblem

Startsida och undersidor

 • Uppläsning av information om ”pricken” under ”Mina ärenden” fungerar inte.
 • Uppläsning av statusmeddelanden vid utloggning fungerar inte.

Bokningsflöde

 • Uppläsning av vem som är avsändare av meddelandet fungerar inte.

Videosamtal

 • Uppläsning av knappar och dess beskrivningar fungerar inte.

Väntrummet

 • Uppläsning av aviseringar när sidinnehållet ändras fungerar inte.

Egenmonitorering

 • Uppläsning av felmeddelande efter att ha matat in fel värde fungerar inte.
 • Felaktig användning av element för anslutning av extern enhet. Länk används i stället för en knapp. 
 • Uppläsning av anslutna enheter fungerar inte.
 • Uppläsning av ny information som dyker upp under flödets gång fungerar inte.
 • Skärmläsaren läser upp irrelevant innehåll som gömmer sig bakom en modal.

Övriga problem i appen

 • Inloggad sessionstid är för kort och det bör framgå hur användaren kan förlänga sessionstiden.
 • I sista steget i bokningsflödet framgår det inte vad redigeraknappen gör.
 • Alternativknappar i delen ”Nästa bokningsbara tid” saknar information i bokningsflödet.

Hur vi testar webbplatsen/tjänsten


Leverantören arbetar kontinuerligt med att förbättra tjänsten och dess tillgänglighet. Brister i tillgängligheten åtgärdas löpande. Leverantörens mål är att ha rättat alla brister i den här rapporten till 31 augusti 2024.

Leverantören lät en extern konsult genomföra en oberoende granskning av tjänsten under oktober 2023. Bristerna i den här rapporten är levererade av vår leverantör P24 efter att de sammanfattat granskningen.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 2024-02-15.