Tillgänglighet för mobil applikation - Migränappen

Västra Götalandsregionen står bakom mobilapplikationen Migränappen som ska kunna användas av så många som möjligt. Det här dokumentet beskriver hur Migränappen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är mobilapplikationen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.}

Vad kan du göra om du inte kan använda mobilapplikationen? 

Om du inte kan använda Migränappen kan du meddela oss genom att skicka e-post till rs.ksd.apputveckling@vgregion.se eller använda dig av vårt formulär för att meddela bristande tillgänglighet.

Lämna gärna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra mobilapplikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna i detta dokument eller saker om kan bli bättre kan du skicka e-post till rs.ksd.apputveckling@vgregion.se och meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du upplever brister i tillgängligheten till Migränappen kan du göra en anmälan till myndigheten för digital förvaltning via ett formulär på deras hemsida.

Teknisk information om mobilapplikationens tillgänglighet 

Den här appen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

Bristande förenlighet med lagkraven

Här beskrivs de delar som på ett eller annat sätt inte är helt tillgängliga.

Problem vid användning utan syn

Lär mer artiklar

 • Stora textmängder läses upp utan möjligheter för styckeindelning i VoiceOver för iOS.

Lär mer artiklar och Översikt

 • Scrollning på sidan går inte att hantera med externt tangentbord för Android och iOS.

Lägg till eller ändra huvudvärk eller aktivitet

 • Vid användning av externt tangentbord går det inte att slutföra att lägga till en huvudvärk eller aktivitet på grund av brister i tidsväljaren för iOS.

Generellt

 • I vissa delar är navigation med skärmläsare i en ologisk ordning för Android.

Problem vid användning med nedsatt syn

Lär mer artiklar

 • Stora textmängder läses upp utan möjligheter för styckeindelning i VoiceOver för iOS.

Lär med artiklar och Översikt

 • Scrollning på sidan går inte att hantera med externt tangentbord för Android och iOS.

Lägg till eller ändra huvudvärk eller aktivitet

 • Vid användning av externt tangentbord går det inte att slutföra att lägga till en huvudvärk eller aktivitet på grund av brister i tidsväljaren för iOS.

Generellt

 • I vissa delar är navigation med skärmläsare i en ologisk ordning för Android.

Problem vid användning med begränsad motorik

Lär med artiklar och Översikt

 • Scrollning på sidan går inte att hantera med externt tangentbord för Android och iOS.

Lägg till eller ändra huvudvärk eller aktivitet

 • Vid användning av externt tangentbord går det inte att slutföra att lägga till en huvudvärk eller aktivitet på grund av brister i tidsväljaren för iOS.

Problem vid användning med begränsad kognition, inlärning eller språk

Generellt

 • I vissa delar är navigation med skärmläsare i en ologisk ordning för Android.

Hur vi testat mobilapplikationen

Tester av tillgängligheten i Migränappen har gjorts av intern expertis.

Mobilapplikationen publicerades den 17 april 2023

Senaste bedömningen gjordes: sker löpande

Redogörelsen uppdaterades den 18 september 2023