Om gåvor och stiftelser

Västra Götalandsregionen (VGR) förvaltar ett 90-tal stiftelser och 15 gåvor för olika ändamål. En stiftelse förvaltar pengar, som ska användas till ett bestämt ändamål. Ändamålet bestäms av den som donerat (skänkt) pengarna. Det kan till exempel vara forskning inom sjukvård, hjälp till sjuka, stipendier eller ekonomisk hjälp inom olika konstarter inom bland annat musikområdet och folkhögskolorna. Även verksamheten inom Göteborgs botaniska trädgård tar emot gåvor och delar ut stipendier inom sitt område.

Gåva

VGR kan ta emot donationer som enligt gällande lagstiftning inte är att betrakta som stiftelser. Dessa donationer betecknas i stället som gåvor. En gåva ska förbrukas inom en begränsad tid och får bara användas på det sätt som föreskrivs i ett gåvobrev eller testamente.

Stiftelse

En stiftelse har alltid ett visst ändamål. Det kan till exempel vara forskning inom sjukvård, som hjälp till behövande sjuka, stipendier eller ekonomisk hjälp inom olika konstarter bland annat inom musikområdet och folkhögskolorna eller att dela ut stipendier till skolelever. Varje stiftelse har sin egen beskrivning av vad pengarna ska användas till. När stiftelsen delar ut pengar sker olika kontroller. På så vis säkras att pengarna används till rätt ändamål.

Tanken med en stiftelse är att den ska bestå, den ska alltså ha ett varaktigt syfte. Alla stiftelser ska registreras hos länsstyrelsen.

I stiftelselagen regleras hur en stiftelse bildas och förvaltas.

Länsstyrelsen