Stiftelser som VGR utser ledamöter och ersättare till

Västra Götalandsregionen utser ledamöter och ersättare till att antal stiftelser. På denna sida finner du en förteckning över dessa stiftelser och länkar till stiftelsernas egna hemsidor i de fall en sådan finns. Söker du mer information om en särskild stiftelse, till exempel information om stiftelsens stadgar och annat, kontakta i första hand stiftelsen i fråga för mer information.

På denna sida listas endast stiftelser som Västra Götalandsregionen utser ledamöter och ersättare till. Information om stiftelser som är anknutna till Västra Götalandsregionen finner du under Stiftelser, gåvor och bidrag.

Stiftelser som Västra Götalandsregionen utser ledamöter och ersättare till

 • Stiftelsen C G Bernhardssons fond för etnologi och folklore
 • Stiftelsen Bohusläns museum
 • Jonseredsstiftelsen
 • Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd 
 • Stiftelsen Innovatum
 • Karl Frithiofsons stiftelse
 • Stiftelsen Läckö slott
 • Stiftelsen Skaraborgsinstitutet
 • Stiftelsen Stenebyskolan
 • Stiftelsen Västergötlands museum
 • Västkuststiftelsen 
 • Stiftelsen Borgmästare Lars Billströms donation
 • Stiftelsen James Dicksons minnesfond
 • Stiftelsen Eduard Magnus Musikfond
 • Stiftelsen ekonomisk forskning i Västsverige 
 • Stiftelsen Bohuslänska Fiskarefonden
 • Stiftelsen Gerlesborgsskolan
 • Stiftelsen Grevillis fond
 • Kronofogde Herman Julius Nordbergs stiftelse
 • Hensbackastiftelsen 
 • Stiftelsen A L Lidbecks uppfostringsanstalt
 • Stiftelsen Gustaf Malmgrens fond
 • Stiftelsen Simmersöds barnhus
 • Stiftelsen Göteborgs sjuksköterskors pensions och understödsfond
 • Stiftelsen Skara skolscen
 • Stiftelsen Nordiska Akvarellmuseet

Länkar

Länsstyrelsens stiftelsesök

Johan Flarup

Telefonnummer