Bra att veta innan ansökan görs

Din ansökan måste vara komplett för att kunna behandlas. När ansökan fylls i är det viktigt att den har förberetts på bästa sätt. Nedan finns några råd för att underlätta och en kort beskrivning av handläggningen.

 • För boende i Göteborg ser vi helst att kurator är behjälplig vid ansökan.
 • Utskriven ansökan ska undertecknas av sökande (och kurator).
 • Intyg eller liknande som styrker sjukdom ska bifogas.
 • Kopia på deklarationen där hushållets ekonomiska situation framgår ska bifogas.
 • Det man kan söka till är tandvård, glasögon, hjälpmedel, rekreation och rehabilitering.
 • Gäller ansökan glasögon eller tandvård ska kostnadsförslag från optiker respektive tandläkare bifogas.
 • För att utbetalningen ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att rätt konto anges.
 • Ansökan måste vara fullständig för att behandlas. 
 • Kuratorn sänder ansökan med bilagor vidare för handläggning till kuratorsgruppen / prioriteringsstyrelsen. Varje inkommen ansökan behandlas innan det beslutas om den ska bifallas eller avslås. OBS! Gäller boende i Göteborg som söker med hjälp av kurator.
 • Utbetalning sker inom cirka 3 veckor efter beslut till angivet konto.
 • Bidrag beviljas en gång per sökande/hushåll inom en 24 månaders period,