Reglementen

Här hittar du samtliga reglementen och ägardirektiv för Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser inklusive de majoritetsägda bolagen.

Reglementen 2023-2026