Så kan du påverka

Politiker i västra hälso- och sjukvårdsnämnden lyssnar på en föredragning

Om du vill påverka politiska beslut  i Västra Götalandsregionen eller har synpunkter på hur en verksamhet fungerar finns det flera olika sätt att få information om hur läget ser ut just nu. Du kan även kontakta politiker eller tjänstepersoner, eller delta i ett dialogmöte.

Så kan du hitta information

Innan politiker fattar beslut undersöker tjänstepersoner frågan och skriver beslutsunderlag så att politiker får den information de behöver. Ärenden kan ofta beredas under lång tid - en planprocess kan till exempel ta flera år. Om du är intresserad av en särskild fråga kan du hitta information på flera olika sätt:

 • Läs på webbplatsen. Sök på Västra Götalandsregionen webbplats, i sökrutan längst upp på sidan
 • Sök i diariet. Offentlighetsprincipen ger dig rätt att läsa dokument som skrivs inom eller kommer in till Västra Götalandsregionen. Undantag är sekretessbelagda handlingar, till exempel patientjournaler, och arbetsmaterial. Sök i diariet bland offentliga handlingar
 • Läs underlag till politiska beslut. I beslutsunderlag hittar du en beskrivning av ärendet, varför ärendet kommer upp, motiveringar till beslutet och mycket mer. Sök bland handlingar till politiska möten
 • Fråga politiker. Kontakta politiker i den nämnd eller styrelse som fattar beslut
 • Fråga tjänstepersoner. Ställ frågor den tjänsteperson som ansvarar för att skriva beslutsunderlaget till ett visst ärende. Kontaktuppgifter finns i det så kallade tjänsteutlåtandet. Här finns underlag för politiska beslut
 • Fråga vem som är ansvarig. Om du inte vet vem som ansvarar för en viss fråga kan du skicka ett mail till diariet, som registrerar (diarieför) din fråga och skickar vidare frågan till rätt person: post(at)vgregion.se
 • Lyssna på debatter via webb eller Närradio. Följ regionfullmäktiges sammanträden i direktsändning eller lyssna på inspelningar från tidigare sammanträden på vgregion.se

Vissa beslut fattas inte av politiker, utan av chefer för verksamheter och förvaltningar. Verksamheterna beslutar till exempel själva om hur de ska genomföra ett politiskt beslut.

Så kan du påverka

 • Rösta i regionvalet. Regionfullmäktige är folkvalda politiker och väljs i de allmänna valen vart fjärde år. 
 • Engagera dig i ett politiskt parti. Du kan vända dig till ett politiskt parti som driver frågor du är intresserad av. Att själv engagera sig politiskt ger möjlighet att påverka politiska beslut.
 • Engagera dig i en förening/organisation eller ett nätverk. Det finns många föreningar, organisationer och nätverk i Västra Götaland och många av dem arbetar intressepolitiskt för att på olika sätt påverka samhällsutvecklingen tillsammans med andra.
 • Delta i dialog genom din förening/organisation. Representanter för föreningar och organisationer kan regelbundet träffa politiker i olika typer av råd. Inom Västra Götalandsregionen finns exempelvis pensionärsråd, funktionshinderråd/brukarråd, samråd med nationella minoriteter, samråd med barnrättsorganisationer, samråd med hbtq-organisationer och samråd med föreningar som arbetar med mänskliga rättigheter.
  Dialogmöten med invånarna
 • Debattera! Du kan väcka intresse för en fråga och sprida information genom att skriva insändare och debattartiklar, eller använda sociala medier för att diskutera med andra.
 • Påverka din egen eller en anhörigs vård. Vill du påverka något som rör en enskild person, till exempel din egen eller en anhörigs vård eller behandling? Då ska du i första hand vända dig till personalen på den berörda avdelningen eller deras chef. Om du vill klaga på vården kan du också vända dig till patientnämnderna. Det kan vara bra att veta att politiker inte går in i ärenden som rör enskilda personer.