Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så kan du påverka

Det grundläggande sättet att påverka i en representativ demokrati som Sverige är att rösta. När det är val lägger du din röst på de politiker eller det parti som du tror kommer att utforma Västra Götalandsregionens verksamhet på det sätt du tycker är bäst.

Foto: Peter Wahlström
Foto: Peter Wahlström

Exempel på hur du kan påverka:

Rösta i regionvalet

Regionfullmäktige väljs i de allmänna valen vart fjärde år. Nästa val är i september 2022. Mellan valen finns det andra möjligheter att försöka påverka.

Skaffa information

Innan något bestäms pågår planeringsprocesser, där olika lösningar och förslag undersöks, diskuteras och värderas. Skaffa dig kunskap om den fråga du är intresserad av. Vem eller vilka har ansvaret? Hur och var fattas besluten? Vad är bakgrunden? Läs på Västra Götalandsregionens webb, sök i diariet, ställ frågor till tjänstemän och politiker, skaffa kunskap och information, till exempel på internet. Många beslut fattas av chefer för verksamheter och förvaltningar.

Det mesta är offentligt

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att läsa dokument som skrivs inom eller kommer in till Västra Götalandsregionen. Undantag är sekretessbelagda handlingar, till exempel patientjournaler, och rent arbetsmaterial.

Besök regionfullmäktiges möten

Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga – alla är välkomna att komma och lyssna. Du kan också följa sammanträdena i direktsändning på vgregion.se och i Närradion. Inspelningar från tidigare sammanträden finns också på vgregion.se.

Medborgardialog

Det är hälso- och sjukvårdsnämndernas uppgift att föra dialog med invånarna inom nämndens geografiska område. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har ansvar för primärvård, sjukhusvård, tandvård, folkhälsofrågor och frågor som rör personer med funktionshinder. Du kan vända dig direkt till någon nämndpolitiker som du har förtroende för och/eller känner till. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har dessutom återkommande kontakt med olika brukargrupper och -organisationer.

Hälso- och sjukvårdsnämndernas medborgardialoger

Kontakta en politiker

Du kan också kontakta en eller flera politiker direkt via telefon, mejl eller brev. Vill du träffa en politiker personligen avtalar du tid för ett möte.

Kontakta en tjänsteman

Du kan också lämna eller skicka dina synpunkter och förslag till en ansvarig tjänsteman. Du kan mejla direkt till den ansvarige eller till diariet, som registrerar din fråga och vidarebefordrar till rätt person.

Debattera

Du kan skapa intresse för din fråga och väcka debatt genom att skriva insändare och debattartiklar eller använda sociala medier på olika sätt, t.ex. blogga, twittra eller debattera på olika webbplatser.

Engagera dig politiskt

Du kan också vända dig till ett politiskt parti som kanske kan vara intresserat av att driva din fråga. Att själv engagera sig politiskt är förstås det bästa sättet att påverka.

Demokratitorg

Runt om på gymnasier i Västra Götaland ordnas Demokratitorg, där regionpolitiker samtalar med gymnasieelever om frågor som engagerar unga.

Demokratitorg i Västra Götaland

Enskilda personer

Om du vill påverka något som rör en enskild person, till exempel vård, behandling och omhändertagande av en patient, bör du i första hand vända dig till den berörda personalen, verksamheten eller dess ledning. Du kan också vända dig till någon av patientnämnderna. Politikerna går normalt inte in i ärenden som rör enskilda personer.

Senast uppdaterad: 2019-05-20 13:49