Budget

Budgeten är Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål och uppdrag till Västra Götalandsregionens verksamheter.

Under sammanträdet den 18-19 juni 2018 fastställde regionfullmäktige budgeten för 2019.

Budget 2019

 

Västra Götalandsregionens beslutade Budget 2018

Mer om Västra Götalandsregionens budget 2018 och verksamheternas detaljbudgetar

Senast uppdaterad: 2018-06-29 09:06