Caroline är innovationscoachen som brinner för cirkulär ekonomi

Publicerad:
Caroline Düberg Martinsson, innovationsledare

– Dagens livsstil är ohållbar, vi måste börja göra saker annorlunda och tänka cirkulärt.  Vi har många gånger helt kommit ifrån att tänka resurseffektivt och behöver skapa en kultur och en ekonomi som inte belönar resursslöseri.

Caroline Düberg Martinsson är innovationsledare på Wargön Innovation och brinner för cirkularitet. Hon är en av närmare 100 innovationscoacher som är med i Västra Götalandsregionens utmaning ”Cirkulär design & Nya affärer”.

Caroline har lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor, och intresset för cirkulär ekonomi uppstod ur en frustration att så mycket inom textilindustrin inte fungerade.

– Vi har vuxit upp med att saker är på ett visst sätt, och då låser vi oss vid det. Men nu håller inte de gamla vanorna längre och vi måste tänka om. Det är en stor utmaning för alla, både ekonomiskt och kulturellt, säger Caroline.

Från avfall till resurs

Wargön Innovation är specialiserade på att stötta små och medelstora företag i utveckling och kommersialisering av nya innovativa produkter, processer och affärsmodeller. Här kan man testa ny teknik och nya metoder för att ta kliv mot den cirkulära affären. Fokus ligger på textila och biobaserade material, men framför allt industriell textilsortering. I sin test- och demomiljö har Wargön Innovation en automatiserad textilsortering, som kan sortera på material och färg. Här pågår också ett arbete för att se hur maskininlärning och AI kan stödja en effektiv sorteringsprocess.

– Målet är att varje artikel ska hamna hos rätt mottagare, så att det som skulle blivit textilavfall i stället blir till en råvara i en ny affärsmodell. Konkret kan det innebära att en urtvättad hålig T-shirt kan gå till materialåtervinning och bli till ny textilfiber, medan ett par trasiga jeans hamnar i ett flöde där de lagas och kan sättas på marknaden igen, berättar Caroline.

När all textil ska gå in i ett cirkulärt flöde är det centralt med en effektiv sorteringsprocess för att kunna utveckla cirkulära produkter och tjänster för textilindustrin.

– I en cirkulär ekonomi ska det som är avfall i en traditionell linjär ekonomi i stället bli en resurs för någon annan i den cirkulära ekonomin. När det gäller textil handlar det om att återbruka och återvinna för att öka materialets livslängd, för ökad resurseffektivitet och mindre miljöpåverkan.

Innovationsutbildning gav nya redskap

Trots sin tidigare erfarenhet på området tycker Caroline att hon lärde sig mycket nytt under sin utbildning inom Västra Götalands innovationssystem. Och hon ser fram emot att få jobba med själva utmaningen, som innebär att coacha företag i Västra Götaland att ställa om till den nya, cirkulära ekonomin.

– Det var en jättebra utbildning. Jag fick en hel verktygslåda med olika modeller och exempel jag kan använda i mitt jobb. Men framför allt fick jag kontakter och ett stort nätverk som jag kan bolla med. I grunden delar alla innovationscoacher samma frågeställningar, även om det är inom olika branscher. Nu är det så spännande att äntligen vara igång! Det är egentligen ett enormt grupparbete för att stötta företagen i regionen att ställa om. Och den här utmaningen vi har antagit blir en katalysator som kommer leda fram till en flora av nya lösningar, berättar Caroline.

Att göra cirkulära loopar lönsamma

Samtidigt ser Caroline stora utmaningar för företagen, inte minst det ekonomiska nuläget som påverkar företagens möjligheter att snabbt ställa om. I grunden handlar det om att skapa affärsmodeller som gör de cirkulära looparna lönsamma. Att paketera erbjudandet så det tilltalar kunden och samtidigt är relevant i den nya ekonomin. Men här menar Caroline att det också finns nya möjligheter, eftersom företag med ett cirkulärt erbjudande kan stärka relationen med kunderna.

− I en linjär ekonomi försvinner produkten med kunden, medan du i en cirkulär ekonomi kan ha en relation till kunden under hela användarfasen.

Att ställa om tar tid

För egen del ser Caroline en utmaning i själva utmaningen. Att ställa om ett företag som tänker linjärt till att bli cirkulärt är inte gjort i en handvändning. Man måste jobba med hela värdekedjan och jobba i etapper. Samtidigt vill hon kunna påvisa viktiga, tydliga resultat under själva utmaningen.

− Nu är det skarpt läge. Efter den inledande utbildningen lämnar vi i utmaningen det teoretiska och jobbar praktiskt med företagen. Det är jättekul, avslutar Caroline.

Läs mer

Om utmaningen Cirkulär design och nya affärer.

Västra Götalandsregionens utmaning ”Cirkulär design & Nya affärer” är ett initiativ inom kraftsamlingen Cirkulära affärsmodeller

Affärscoacher ska accelerera cirkulär utveckling i Västra Götaland. (Artikel av Borås Science Park)