Digitalisering i omvärlden

Västsvensk kraftsamling digitalisering tar utgångspunkt i nationella digitaliseringsstrategin och EUs digitala kompass.

Finansieringsmöjligheter

Aktuella utlysningar från EU

Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) är ett EU-program som ska forma och stödja den digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi. 

Aktuella utlysningar från Vinnova

 

 

Alexandra Schafhauser

Regionutvecklare Brysselkontoret- tjänstledig.

Telefonnummer