Invånarens digitala delaktighet och MIK

Mor och son gör skoluppgift vid laptop
Fotograf: Renata Angerami

Invånarnas förutsättningar till delaktighet och inflytande över samhällsutvecklingen ökar genom digitalisering samtidigt som det finns ett digitalt utanförskap. Digital tillgänglighet behövs för att alla ska kunna uppfatta och hantera digital offentlig service. Det behövs en ökad medvetenhet om frågor som handlar om personlig integritet samt media och källkritik.

Utmaningen är att minska det digitala utanförskapet som ligger runt sex procent och behovet av ökad medie- och informationskunnighet är stort.

I Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024 - 2027 finns prioriteringar kring digitalisering inom kultursektorn. Medie- och informationskunnighet är en viktig fråga. Vad MIK är får man veta i en film gjord av Filmpedagogerna. Det finns också en film om hur man kan påverka med film.

Utifrån ett demokratiskt perspektiv är det centralt för varje invånare att kunna ta del av samhället på de digitala arenorna. Den ökande digitaliseringen skapar förutsättning för många människor att inkluderas, men riskerar samtidigt att hindra andra från att ta del av samhället.

Filmen "Digitalt utanförskap” illustrerar det utanförskap som kan uppstå i digitaliseringen. Filmen är framtagen av Nätverket för människorättsbaserat arbete i Västra Götaland med stöd av VGR.  

Digital tillgänglighet är reglerat i lag för offentlig sektor och handlar i grunden om demokrati. Varje invånare ska kunna ta del av digital information och digitala tjänster. På länken Så bygger du webb för alla - Vägledning för webbutveckling (webbriktlinjer.se) finns filmer där man får följa olika personer i deras digitala användning. 

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service säger att offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga.

webbplatsen om digital inkludering och tillgänglighet finns mer info, verktyg och inspiration.

Så kan öppna data förenkla din vardag - VGRfokus

Västsvensk kraftsamling digitalisering

Vi kraftsamlar under fyra år för att

  1. öka kunskapen om digital inkludering och utanförskap, inklusive digital tillgänglighet. 
  2. varje invånare ska känna tillit till offentliga digitala tjänster
  3. fler initiativ inom media och informationskunnighet

Lärande - goda exempel

Exempel på initiativ, projekt, utbildningar och nätverk inom områdets inriktning:

Maria Larsson

Regionutvecklare

Telefonnummer

Jens Lejhall

Regionutvecklare

Telefonnummer