Digital kompetens och lärande

Ung man som programmerar vid tre datorskärmar
Fotograf: RossHelen

Digitalisering har en stor innovationspotential och medför stora förändringar i arbetslivet. Forskning, utbildning, fortbildning och kompetensväxling måste samspela för att möta dessa förändringar.

Utmaningen är det stora behovet av generell digital kompetens för att kunna använda tekniken i arbetet, teknisk specialkompetens samt kompetens kopplat till ledarskap för digital transformation. Exempelvis saknar många små och medelstora företag respektive små kommuner teknisk specialistkompetens. I Västsverige är det 20 procent av företagen (>nio anställda) som har en it-specialist anställd.

Hösten 2022 gjordes en studie kring digital spetskompetens:
Kartläggning av Digital spetskompetens i Västra Götaland Ramböll 2023

Tips på utbildningar med inriktning på digitalisering

Västsvensk kraftsamling digitalisering

Vi kraftsamlar under fyra år för att 

  1. ett ökat fokus på omställning av arbetskraften för en ökad digitalisering,
  2. öka tillgång till spetskompetens inom digitalisering,
  3. lyfta digitalisering som en strategisk ledningsfråga.

Lärande - goda exempel

Exempel på initiativ, projekt, utbildningar och nätverk inom områdets inriktning:

Karin Althoff

Avdelningschef

Telefonnummer