Näringslivets digitala transformation

Händer som håller läsplatta med automationsmaskin i bakgrunden
Fotograf: B4LLS

Digitalisering är avgörande för att öka näringslivets konkurrenskraft. Viktiga utvecklingsområden är bland annat digital tjänsteutveckling och digitalisering inom tillverkningsindustrin. Kraftsamlingen har ett fokus på små och medelstora företag.

Utmaningen med näringslivets digitalisering är den stora skillnaden i grad av digitalisering mellan företag. Generellt är små och medelstora företag (SMF) i lägre grad digitaliserade än stora. I EU är målet att 90 procent av SMF ska ha en grundläggande digitaliseringsnivå senast 2030 och i Sverige är andelen i dag 82 procent. Tillverkande SMF har ett särskilt stort behov att digitalisera för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga (Tillväxtanalys).

Digitaliseringscheckar kan sökas hos VGR av små och medelstora företag.

Västsvensk kraftsamling digitalisering

Vi kraftsamlar under fyra år för att

  1. fler små och medelstora företag inom exempelvis tillverkningsindustrin utvecklas med digitalisering,
  2. bidra till en grön och digital omställning för ett fossilfritt samhälle i Västra Götaland

Lärande - goda exempel

Exempel på initiativ, projekt, utbildningar och nätverk inom områdets inriktning: