Föräldrar som resurs

Utmaningen är att förstärka och tillgängliggöra stöd till vårdnadshavare i hela länet, med särskilt fokus på föräldrar eller familjer som är utsatta för en eller flera riskfaktorer genom att exempelvis:

  • Ge föräldrastöd från BVC till tonår med fokus på riktat behov
  • Utveckla samverkan mellan skolan och hemmet
  • Kvalitetsutveckla läxhjälp
  • Identifiera och samordna insatser kring barn och unga som riskerar att fara illa