Informationsmaterial

Skillnaderna är stora inom Västra Götaland. Flickor lyckas bättre än pojkar. Unga med svensk bakgrund lyckas bättre än unga med utländsk bakgrund födda i Sverige. Det finns stora skillnader mellan olika kommuner och skolor. Se vår film med aktuell statistik.