Läsning och språkutveckling

Utmaningen är att öka samverkan i hela länet för att identifiera och ge stöd kring språkutveckling samt främja en god läsförmåga genom att exempelvis:

  • Utveckla samverkan kring identifiering och stöd vid bristande språkutveckling och för att stödja barns kommunikation
  • Erbjuda läsfrämjande insatser i och utanför skolan till exempel Bokstart
  • Främja föräldrars språk och läsning för att öka delaktigheten i barnens lärande