Nitha

Nitha är en webbapplikation som är utvecklad för att stödja händelseanalysarbete och för att göra analysresultat tillgängligt för lärande i hela landet.

Skapa ny analys i Nitha

Initiera analys i Nitha

Samla in fakta i Nitha

Arbeta i grafen i Nitha

Korrigera nummer på händelserutorna i Nitha

Skapa slutrapport i Nitha

Agneta Resare

Ansvarig för fallskador och utbildningar
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-08 10:34