Sammanfattning av inträffade händelser i VGR

Här kan du läsa sammanfattning av de händelseanalyser som identifierats med hjälp av IT-systemet Nitha. Händelserna kan användas i lärandesyfte för dig, i din arbetsgrupp eller på arbetsplatsträff. Om du är registrerad användare i systemet kan du klicka på länken som står under varje rubrik för att läsa hela händelsen i Nitha.

Senast uppdaterad: 2019-01-11 08:47