Sammanfattning av inträffade händelser i VGR

Här kan du läsa sammanfattningar av händelseanalyser som har lagts in i Nitha kunskapsbank i Västra Götalandsregionen. Syftet med att sprida genomförda händelseanalyser är att skapa ett lärande för att förhindra att felhändelser återupprepas. Händelseanalyserna kan användas i lärandesyfte för dig, i din arbetsgrupp eller på arbetsplatsträff samt i samband med riskanalyser och verksamhetsutveckling. För att läsa hela händelseanalysen klicka på länken som står under varje rubrik.