Händelseanalyser senaste 12 månaderna

Här kan du hitta de händelseanalyserna som gjorts i Nitha Kunskapsbank de senaste 12 månaderna.

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB6526207

Patient avlider efter fall på vårdavdelning.

2017-08

2018-01-23

 KB868951

 Suicid Psykiatrisk öppenvård.  2018-01 

2019-01-16 

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB7510759

Hänvisad efter fall, slag mot bakhuvud

2017-10

2018-12-13

 KB8949348

Subaraknoidalblödning tolkas som alkoholförgiftning

2018-01

2018-12-06

Senast uppdaterad: 2019-05-20 16:06