Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Händelseanalyser senaste 12 månaderna

Här kan du hitta händelseanalyser som gjorts i Nitha Kunskapsbank de senaste 12 månaderna.

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB3183052 

Fördröjd upptäckt av halsryggskada 

2021-09 

2022-03-31 

KB9209165 

Patient får hjärtstopp på vårdavdelning efter utskrivning från IVA 

2021-03 

2022-03-25 

KB6174730 

Felaktigt provsvar lämnas ut på grund av provförväxling 

2015-05 

2022-03-25 

KB6243814 

Kommunikationsbrist vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård 

2021-11 

2022-03-25 

KB4921849 

Hjärtstopp efter sectio 

2020-03 

2022-03-17 

KB895023 

Minskade fosterrörelser, dödfödsel och felaktig registrering av barn 

2021-04 

2022-03-14 

KB6455 

Överdosering av läkemedel vid två tillfällen på inneliggande barnpatient 

2021-07 

2022-03-10 

KB3612965 

Patient med vätska i buken som vårdas på Strokeenhet 

2021-03 

2022-03-02 

KB6438628 

Patient avlider till följd av lungembolie. 

2020-04 

2022-03-02 

KB7843892 

Uterusruptur 

2021-04 

2022-03-02 

KB5505860 

Patient söker på psykakuten efter allvarligt suicidförsök, bedöms kunna gå hem och suiciderar dagen efter. 

2020-10 

2022-03-01 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB5086981 

Barn som krampar efter vattenförlossning 

2020-02 

2022-02-24 

KB3916011 

Intrapartal asfyxi vid långdragen förlossning. 

2021-02 

2022-02-24 

KB9267783 

Ambulansbeställning för patient med bröstsmärta/hjärtinfarkt får prioritering II istället för prioritering I. 

2019-07 

2022-02-21 

KB9587738 

Bakteriell meningit fördröjd diagnos och insatt behandling 

2019-01 

2022-02-21 

KB2327986 

Fördröjd diagnostisering av brustet magsår 

2020-08 

2022-02-21 

KB6740662 

Patient med avstängd pyelit skickades hem av akutmottagningen 

2021-07 

2022-02-11 

KB3321916 

Tarmskada vid inkontinensoperation 

2021-01 

2022-02-11 

KB1596361 

Läckage av spolvätska vid rotbehandling gav nervskada. 

2020-05 

2022-02-03 

KB6320467 

Blödning uppstår efter oralkirurgiskt ingrepp. 

2020-02 

2022-02-03 

KB2692694 

Mjältskada efter fall från häst 

2021-03 

2022-02-02 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB2259909 

Dödsfall vid blodförgiftning hos barn 

2021-03 

2022-01-28 

KB2395774 

Fördröjd diagnos av bilaterala höftfrakturer i samband med slutenvård 

2019-04 

2022-01-26 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB4340457 

Nyfödd som kräver kylbehandling 

2021-08 

2021-12-21 

KB3539630 

Självskadeförsök i väntrum 

2021-03 

2021-12-15 

KB8082817 

Fördröjd diagnos vid blodpropp i hjärnan 

2020-07 

2021-12-12 

KB1516320 

Suicid med skjutvapen 

2020-08 

2021-12-09 

KB7541335 

Patient med risk för självmord skrivs ut från sjukhuset och avlider efter att ha injicerat hög dos insulin. 

2018-05 

2021-12-07 

KB3370666 

Fallskada på vårdavdelning för patient med ögonproblematik 

2020-03 

2021-12-02 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB8093099 

Fördröjd behandling av patient med sepsis. 

2021-01 

2021-11-19 

KB1812843 

Information och samverkan i vårdens övergångar 

2020-05 

2021-11-19 

KB8983262 

Patient med multipla embolier med misstänkt koppling till vaccinering mot Covid. 

2021-04 

2021-11-08 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB5987217 

Utlokaliserad patient försämras i vitala parametrar får hjärtstillestånd och avlider. 

2020-08 

2021-10-07 

KB6024102 

Patient med Akut koronarsyndrom (AKS) som transporteras mellan två sjukhus. 

2018-11 

2021-10-04 

KB512530 

Missad akut njursvikt vid direktinläggning från triage 

2019-04 

2021-10-04 

KB3122363 

Försenad upptäckt av malignitet i lunga. 

2021-01 

2021-10-04 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB2470477 

Svårt sjuk patient i behov av högre vårdnivå vårdas på avdelning – avlider. 

2020-08 

2021-09-30 

KB3688841 

Försenad behandlingsstart parodontal behandling. 

2020-01 

2021-09-29 

KB2988008 

Patient utvecklar trycksår under vårdtillfälle 

2021-01 

2021-09-20 

KB3626209 

Val av sjukhus vid ambulanstransport av gravid kvinna med blödning 

2021-03 

2021-09-20 

KB1011280 

Extravasal infusion på prematurt barn 

2021-04 

2021-09-20 

KB6117456 

Omhändertagande av patient med svår hyperkalemi 

2021-03 

2021-09-16 

KB1722977 

Ögonslutningsdefekt som utvecklas till keratit 

2020-03 

2021-09-09 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB266549  

Artros i höger höft kraftigt försämrad på grund av utebliven operation  

2021-02  

2021-07-02  

KB3128625  

Utebliven information till patient med misstänkt lungtumör  

2019-08  

2021-07-14  

KB1757696  

Dislocerad trakealkanyl  

2021-02  

2021-08-12  

KB9528969  

Försenad diagnos lungemboli  

2020-09  

2021-08-17  

KB1610991  

Hjärtstopp  

2019-10  

2021-08-26  

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB4748776  

Yttre press och uterusinversion  

2021-02  

2021-06-30  

KB8395663  

Akut handläggning och transport ung patient med psykisk sjukdom  

2018-07  

2021-06-29 

KB546086  

Postoperativ felmedicinering  

2019-01  

2021-06-21  

KB7988606  

Missad blodförgiftning på akutmottagning  

2020-09  

2021-06-18  

KB536751  

Hjärtstopp i väntan på läkarbedömning på akutmottagning  

2020-01  

2021-06-17  

KB4619179  

Fördröjd diagnos tumör näsa  

2020-01  

2021-06-17  

KB8180858  

Administrering av för stor dos Morfin  

2021-03  

2021-06-15  

KB8972129  

Urakut sectio  

2020-03  

2021-06-14  

KB5475947  

Postoperativ infektion efter extraktion av visdomstand medförde intensivvård.  

2020-01  

2021-06-10  

KB9207177  

Covidutbrott på hematologavdelningen  

2020-12  

2021-06-03  

KB3728822  

Självmord i nära anslutning till vård  

2021-02  

2021-06-03  

KB3611327  

Fördröjd upptäckt av hjärntumör hos patient med dubbelseende  

2020-06  

2021-06-02  

KB8628207  

CVK till multisjuk patient  

2020-05  

2021-06-01  

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

 

 

 

 

KB4313903

Felaktigt larm utlöst från BB

2020-10

2021-05-25

KB1934792

Brister i informationsöverföring gällande patient med allvarlig ögonåkomma

2019-11

2021-05-19

KB746914

Patient som inkommer med näsblod, avlider på vårdavdelning

2019-04

2021-05-11

KB7962881

Postoperativ blödning efter ryggoperation

2017-06

2021-05-07

KB6374035

Covidutbrott på lungavdelning

2021-01

2021-05-06

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

 

 

 

 

KB4858004  

Fördröjd kallelse till endoskopi för endoskopisk mukosal resektion (EMR)  

2019-01  

2021-04-29  

KB7778676  

Neurologiska bortfall efter kramp och fall i hemmet.  

2020-01  

2021-04-29  

KB6653045  

Skada i samband med ledrörlighetsmätning  

2020-10  

2021-04-26  

KB5079385  

Dubbelamputation efter operation av inklämt navelbråck  

2020-07  

2021-04-26  

KB7242786  

Försenad administrering av antibiotika till septisk patient  

2020-06  

2021-04-21  

KB881359  

Röjande av vistelseort för barn med skyddad identitet  

2020-10  

2021-04-14  

KB1124241  

Patient som hoppar ut från fönster på vårdavdelning.  

2020-11  

2021-04-14  

KB3474158  

Patient som inte blivit kallad för kontroll och prostatabiopsier  

2017-02  

2021-04-14  

KB1535821  

Missad blindtarmsinflammation vid gynekologisk laparaskopi ledde till svår bukinfektion  

2020-05  

2021-04-12  

KB9370898  

Fördröjd undersökning och diagnos  

2019-08  

2021-04-07  

KB1608987  

Tumör hittas på samma ställe i tarmen 3 år efter operation  

2016-12  

2021-04-07  

KB2721465  

Tjocktarmstumör upptäcks i sent skede  

2020-05  

2021-04-07 

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB949207

Utredning av neurologiska symtom

2019-06

2021-03-26

KB7424082

Sepsis efter venös infart (PVK)

2019-11

2021-03-22

KB6844138

Sepsis efter venös infart

2020-08

2021-03-22

KB2173378

Tryckskada i samband med gipsning

2020-07

2021-03-19

KB2696273

Aspiration vid intubation

2020-07

2021-03-18

KB2627905

Armbågsfraktur med påverkan på ulnarisnerven

2018-02

2021-03-18

KB8388543

Fördröjd diagnos av epiduralabscess leder till nervskada

2019-12

2021-03-17

KB9604804

Oklar ansvarsfördelning av patient som vårdas för höftfraktur som senare avlider

2019-05

2021-03-15

KB8720139

Smittspridning av MRSA på vårdavdelning mellan två patienter som delat vårdrum.

2020-07

2021-03-05

KB5904438

HELLP post partum trolig dödsorsak

2020-06

2021-03-04

KB5286932

Missad diagnos av ektopiska hörntänder i tandvården och informationsbrist vid klinikbyte.

2018-10

2021-03-04

Senast uppdaterad: 2022-04-14 13:46