Händelseanalyser senaste 12 månaderna

Här kan du hitta händelseanalyser som gjorts i Nitha Kunskapsbank de senaste 12 månaderna.

Sökresultat september oktober 2023

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB6834619

Kvarlämnat material i buken efter levertransplantation

2020-08

2023-10-30

KB1803876

Tunn nutritionssond i lunga, hjärtstopp

2022-10

2023-10-23

KB5330462

Patient med misstänkt infektion i foten avlider inom kort på sjukhus

2023-03

2023-10-18

KB1211310

Patient som har PEG får medicin per oralt

2022-11

2023-10-18

KB4159632

Fel administrering av Actilys

2023-03

2023-10-17

KB4699704

Försenad diagnos av hjärnblödning

2022-10

2023-10-13

KB1232855

Oväntat dödsfall, barn

2022-10

2023-09-12

KB6989161

Missad hörntandsdiagnostik. Handledning

2021-02

2023-09-07

KB4737157

Missad frakturdiagnos på akutmottagning

2022-06

2023-09-07

KB2855307

Patient fick 10 ggr för hög dos Metadon

2023-02

2023-06-28

KB4073235

Fördröjd diagnos av endometriecancer

2022-09

2023-09-01


Sökresultat juli och augusti 2023

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB7071627

Sen upptäckt av protesinfektion

2022-05

2023-08-22

KB2870073

Utredning malignt melanom

2021-10

2023-07-10


Sökresultat maj och juni 2023

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB6662668

Fördröjd upptäckt av ryggabscess

2022-11

2023-05-31

KB5656250

Sugklocka pga bradycardi efter EDA

2023-01

2023-05-30

KB6874680

Brännskada av operationslampa

2021-10

2023-05-29

KB4777328

Perinatal död och staphyloccus aureus-sepsis

2022-09

2023-05-24

KB5296722

Förvirrad man, plötslig död

2022-01

2023-05-24

KB7252513

Oklar ansvarsfördelning i vårdens övergångar

2022-10

2023-05-17 

KB8106095

Oklar vårdnivå vid trauma

2022-07

2023-05-10

KB9968688

Retention och medvetandesänkning för KOL-patient med syrgasbehandling

2022-05

2023-05-08

KB1959866

Felaktigt insatt litium till patient med njursvikt

2023-01

2023-05-03

KB2855307

Patient fick 10 ggr för hög dos Metadon

2023-02

2023-06-28

KB1278139

Saknat helhetsperspektiv vid vård av svårt sjuk patient

2022-02

2023-06-14

KB867663

Somatisk försämring under fastspänning

2021-12

2023-06-14

KB1694497

Läkemedelsförväxling på BB-avdelning

2022-05

 2023-06-08

KB6074600

Oupptäckta hjärtbesvär inför robotkirurgi

2022-02

 2023-06-07

KB1209655

Patient med GI-blödning avlider

2022-08

2023-06-02


Sökresultat april 2023

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB537607

Fördröjd diagnos av ileus

2022-05

2023-04-27

KB4642764

Utebliven kontrollkoloskopi

2022-01

2023-04-26

KB7920515

Barn med sepsis som avlider inom 1 dygn

2022-09

2023-04-25

KB6179674

Patient med misstänkt sepsis avlider.

2022-04

2023-04-24

KB4646387

Eklampsi

2022-04

2023-04-16

KB523571

Hjärntumör

2020-06

2023-04-14

KB4814657

Sidoförväxling vid uretäroskopi

2022-10

2023-04-06


Sökresultat januari och februari 2023

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB8193220

Utebliven antitromboisk behandling

2019-12

2023-01-30

KB8655035

Aspirationspneumoni

2021-04

2023-01-30

KB6751366

Beslut om livsuppehållande behandling

2019-05

2023-01-30

KB1591500

Oväntat hjärtstopp på avdelning

2022-05

2023-01-30

KB5638428

Oväntat hjärtstopp för patient som vårdas för perikardvätska

2022-03

2023-01-30

KB4108462

Bedömning av tidpunkt för kejsarsnitt

2022-07

2023-01-27

KB5629599

Ventilation via mask hos en trakeostomerad patient

2021-04

2023-01-25

KB2020354

Patient sätter i halsen och avlider.

2021-07

2023-01-24

KB1951272

Skada i urinröret efter insättning av kateter i urinblåsan

2021-03

2023-01-23

KB2895848

Patient som efter hjärtstopp och höga NEWS-poäng flyttas till en allmänmedicinsk vårdavdelning.

2021-11

2023-01-12

KB7087492

Försenad diagnos av ryggmärgstumör

2020-01

2023-01-12

KB9310713

Suicid i patientrum vid psykiatrisk slutenvård

2022-08

2023-01-04

KB7817768

Patient tog sitt liv under permission från psykiatrisk slutenvård

2022-08

2023-01-04

KB4883570

Handläggning av patient som ramlat i hemmet

2021-08

2023-01-03


Sökresultat december 2022

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

 

 

 

 

KB354512 

Diafragmabråck barn 

2022-06 

2022-12-21 

KB6673362 

Utdragen operation av en höftfraktur där spinalbedövning släppte, patienten fick sövas och får i samband med detta en aspirationspneumoni. 

2020-12 

2022-12-08 

KB5278961 

Bristande uppföljning efter diskbråcksoperation 

2020-02 

2022-12-08 

KB3086676 

fördröjd diagnos av ligamentskada i hand 

2019-09 

2022-12-08 

KB4377799 

Kraftig buksmärta - bedömning på akutmottagning 

2021-08 

2022-12-07 

KB1234503 

Blödning efter depuration. 

2021-04 

2022-12-06 

KB4411677 

Förlossningsskada, sfinkterruptur 

2020-02 

2022-12-02 


Sökresultat november 2022

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB5190431 

Aortadissektion 

2022-01 

2022-11-30 

KB2777082 

Patient avlider av postoperativ infektion 

2022-02 

2022-11-29 

KB6919355 

Implantatförlust 

2021-10 

2022-11-09 

KB7745086 

Psykiatripatient återkom inte från permission, tog senare sitt liv 

2022-05 

2022-11-03 

KB8837302 

Svårdiagnostiserad medicinpatient med mjältlymfom. 

2016-02 

2022-11-01 

KB7766873 

Hjärtstopp efter lång väntetid på akuten för bilateral Höftledsfraktur 

2017-04 

2022-11-01 

KB3824687 

Uppföljning av NOAK behandling har inte skett i tid. 

2020-09 

2022-11-01 


Sökresultat oktober 2022

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

 

 

 

 

KB2286758 

Avbruten T-HLR 

2021-10 

2022-10-31 

KB1545409 

Utlokaliserad akutpatient läggs in med oklar diagnos som sedan avlider på vårdavdelning 

2022-03 

2022-10-27 

KB4001894 

Nutritionssond felsätts på akutmottagning 

2021-10 

2022-10-27 

KB2911184 

Kärlkirurgiskt ingrepp görs om till öppen operation på grund av problem med utrustning 

2022-04 

2022-10-26 

KB2055840 

Reoperation efter bråckplastik 

2020-10 

2022-10-25 

KB4648630 

Försenat remissvar från radiologi 

2022-01 

2022-10-24 

KB4035772 

Pigtailkateter som inte följs upp 

2018-06 

2022-10-19 

KB8123894 

Bröstsmärta med utstrålning mot käke, rygg och nedsatt AT. 

2021-12 

2022-10-05 

KB9736619 

Malign hypertoni och ponsblödning 

2021-10 

2022-10-05 

KB8994876 

Misstänkt stroke, prio 2 

2022-02 

2022-10-05 


Sökresultat september 2022

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB82229 

Subgalealt hematom efter VE 

2022-03 

2022-09-29 

KB5575474 

Försenad diagnos av cervixcancer 

2021-05 

2022-09-28 

KB4427601 

Fördröjd handläggning vid shuntdysfunktion 

2021-10 

2022-09-05 


Sökresultat juli och augusti 2022

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB8205449 

Fördröjd utredning och handläggning av subaraknoidalblödning 

2021-11 

2022-08-26 

KB4394802 

Förskjuten cancerdiagnos 

2021-12 

2022-08-18 

KB2093566 

Patient med bröstsmärta, fördröjd diagnos av hjärtinfarkt. 

2020-01 

2022-08-09 

KB945565 

Fördröjd operation av urachuscysta 

2021-08 

2022-08-02 

KB137160 

Uremi efter invasiv njurradiologi under pågående NOAK-behandling 

2020-09 

2022-08-02 

KB4809614 

Fördröjd amputation 

2021-06 

2022-07-22 

KB6779233 

Fördröjd svar på cellprovtagning 

2020-11 

2022-07-05 


Sökresultat juni 2022

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB7097175 

Patient med psykisk ohälsa suiciderar kort efter utskrivning från slutenvård 

2020-03 

2022-06-30 

KB6304723 

Utebliven trombosprofylax för patient med lårbensfraktur 

2021-10 

2022-06-30 

KB5657820 

Flertal fallhändelser 

2017-09 

2022-06-30 

KB3096715 

Lågt blodtryck på patient som inte rapporterades till överordnad 

2020-02 

2022-06-30 

KB7153607 

Suicid under permission från psykiatrisk vårdavdelning 

2022-02 

2022-06-23 

KB5887253 

Försenad diagnostik av skivepitelcancer ÖNH 

2020-09 

2022-06-20 

KB1073337 

FRAM-analys fullbordat suicid 

2020-04 

2022-06-16 

KB6567030 

Uttorkning och rubbad elektrolytbalans hos spädbarn som opererats för avbrott i tarmen som nyfödd 

2021-10 

2022-06-15 

KB9427470 

Suicid på vårdavdelning 

2022-02 

2022-06-15 

KB6551083 

Förlust av äggstock och äggledare hos ung kvinna 

2021-06 

2022-06-01 


Sökresultat maj 2022

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB1204860 

Kraftigt försenad röntgen inför behandlingsbeslut för patient med avancerad urinblåsecancer. 

2020-04 

2022-05-31 

KB5810565 

Remisshantering mellan vårdgivare för patient med ögonsjukdom våt maculadegeneration. 

2019-10 

2022-05-20 

KB6230978 

Felmedicinering under två års tid. 

2019-04 

2022-05-19 

KB1069573 

Patient hittas livlös i sängen 

2021-05 

2022-05-19 

KB5805497 

suicid på vårdavdelning 

2021-05 

2022-05-19 

KB3275268 

Frågeställning ang Instabil Angina 

2020-01 

2022-05-17 

KB6646045 

Missad distal femurfraktur 

2020-09 

2022-05-17 

KB7398244 

Sen upptäckt av neuroborrelios 

2020-08 

2022-05-17 

KB6374644 

Fördröjd diagnos av testikelcancer 

2019-07 

2022-05-10 

KB2535630 

Urakut sectio, asfyxi hos barn 

2021-07 

2022-05-10