Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Händelseanalyser senaste 12 månaderna

Här kan du hitta händelseanalyser som gjorts i Nitha Kunskapsbank de senaste 12 månaderna.

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB8205449 

Fördröjd utredning och handläggning av subaraknoidalblödning 

2021-11 

2022-08-26 

KB4394802 

Förskjuten cancerdiagnos 

2021-12 

2022-08-18 

KB2093566 

Patient med bröstsmärta, fördröjd diagnos av hjärtinfarkt. 

2020-01 

2022-08-09 

KB945565 

Fördröjd operation av urachuscysta 

2021-08 

2022-08-02 

KB137160 

Uremi efter invasiv njurradiologi under pågående NOAK-behandling 

2020-09 

2022-08-02 

KB4809614 

Fördröjd amputation 

2021-06 

2022-07-22 

KB6779233 

Fördröjd svar på cellprovtagning 

2020-11 

2022-07-05 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB7097175 

Patient med psykisk ohälsa suiciderar kort efter utskrivning från slutenvård 

2020-03 

2022-06-30 

KB6304723 

Utebliven trombosprofylax för patient med lårbensfraktur 

2021-10 

2022-06-30 

KB5657820 

Flertal fallhändelser 

2017-09 

2022-06-30 

KB3096715 

Lågt blodtryck på patient som inte rapporterades till överordnad 

2020-02 

2022-06-30 

KB7153607 

Suicid under permission från psykiatrisk vårdavdelning 

2022-02 

2022-06-23 

KB5887253 

Försenad diagnostik av skivepitelcancer ÖNH 

2020-09 

2022-06-20 

KB1073337 

FRAM-analys fullbordat suicid 

2020-04 

2022-06-16 

KB6567030 

Uttorkning och rubbad elektrolytbalans hos spädbarn som opererats för avbrott i tarmen som nyfödd 

2021-10 

2022-06-15 

KB9427470 

Suicid på vårdavdelning 

2022-02 

2022-06-15 

KB6551083 

Förlust av äggstock och äggledare hos ung kvinna 

2021-06 

2022-06-01 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB1204860 

Kraftigt försenad röntgen inför behandlingsbeslut för patient med avancerad urinblåsecancer. 

2020-04 

2022-05-31 

KB5810565 

Remisshantering mellan vårdgivare för patient med ögonsjukdom våt maculadegeneration. 

2019-10 

2022-05-20 

KB6230978 

Felmedicinering under två års tid. 

2019-04 

2022-05-19 

KB1069573 

Patient hittas livlös i sängen 

2021-05 

2022-05-19 

KB5805497 

suicid på vårdavdelning 

2021-05 

2022-05-19 

KB3275268 

Frågeställning ang Instabil Angina 

2020-01 

2022-05-17 

KB6646045 

Missad distal femurfraktur 

2020-09 

2022-05-17 

KB7398244 

Sen upptäckt av neuroborrelios 

2020-08 

2022-05-17 

KB6374644 

Fördröjd diagnos av testikelcancer 

2019-07 

2022-05-10 

KB2535630 

Urakut sectio, asfyxi hos barn 

2021-07 

2022-05-10 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB3183052 

Fördröjd upptäckt av halsryggskada 

2021-09 

2022-03-31 

KB9209165 

Patient får hjärtstopp på vårdavdelning efter utskrivning från IVA 

2021-03 

2022-03-25 

KB6174730 

Felaktigt provsvar lämnas ut på grund av provförväxling 

2015-05 

2022-03-25 

KB6243814 

Kommunikationsbrist vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård 

2021-11 

2022-03-25 

KB4921849 

Hjärtstopp efter sectio 

2020-03 

2022-03-17 

KB895023 

Minskade fosterrörelser, dödfödsel och felaktig registrering av barn 

2021-04 

2022-03-14 

KB6455 

Överdosering av läkemedel vid två tillfällen på inneliggande barnpatient 

2021-07 

2022-03-10 

KB3612965 

Patient med vätska i buken som vårdas på Strokeenhet 

2021-03 

2022-03-02 

KB6438628 

Patient avlider till följd av lungembolie. 

2020-04 

2022-03-02 

KB7843892 

Uterusruptur 

2021-04 

2022-03-02 

KB5505860 

Patient söker på psykakuten efter allvarligt suicidförsök, bedöms kunna gå hem och suiciderar dagen efter. 

2020-10 

2022-03-01 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB5086981 

Barn som krampar efter vattenförlossning 

2020-02 

2022-02-24 

KB3916011 

Intrapartal asfyxi vid långdragen förlossning. 

2021-02 

2022-02-24 

KB9267783 

Ambulansbeställning för patient med bröstsmärta/hjärtinfarkt får prioritering II istället för prioritering I. 

2019-07 

2022-02-21 

KB9587738 

Bakteriell meningit fördröjd diagnos och insatt behandling 

2019-01 

2022-02-21 

KB2327986 

Fördröjd diagnostisering av brustet magsår 

2020-08 

2022-02-21 

KB6740662 

Patient med avstängd pyelit skickades hem av akutmottagningen 

2021-07 

2022-02-11 

KB3321916 

Tarmskada vid inkontinensoperation 

2021-01 

2022-02-11 

KB1596361 

Läckage av spolvätska vid rotbehandling gav nervskada. 

2020-05 

2022-02-03 

KB6320467 

Blödning uppstår efter oralkirurgiskt ingrepp. 

2020-02 

2022-02-03 

KB2692694 

Mjältskada efter fall från häst 

2021-03 

2022-02-02 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB2259909 

Dödsfall vid blodförgiftning hos barn 

2021-03 

2022-01-28 

KB2395774 

Fördröjd diagnos av bilaterala höftfrakturer i samband med slutenvård 

2019-04 

2022-01-26 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB4340457 

Nyfödd som kräver kylbehandling 

2021-08 

2021-12-21 

KB3539630 

Självskadeförsök i väntrum 

2021-03 

2021-12-15 

KB8082817 

Fördröjd diagnos vid blodpropp i hjärnan 

2020-07 

2021-12-12 

KB1516320 

Suicid med skjutvapen 

2020-08 

2021-12-09 

KB7541335 

Patient med risk för självmord skrivs ut från sjukhuset och avlider efter att ha injicerat hög dos insulin. 

2018-05 

2021-12-07 

KB3370666 

Fallskada på vårdavdelning för patient med ögonproblematik 

2020-03 

2021-12-02 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB8093099 

Fördröjd behandling av patient med sepsis. 

2021-01 

2021-11-19 

KB1812843 

Information och samverkan i vårdens övergångar 

2020-05 

2021-11-19 

KB8983262 

Patient med multipla embolier med misstänkt koppling till vaccinering mot Covid. 

2021-04 

2021-11-08 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB5987217 

Utlokaliserad patient försämras i vitala parametrar får hjärtstillestånd och avlider. 

2020-08 

2021-10-07 

KB6024102 

Patient med Akut koronarsyndrom (AKS) som transporteras mellan två sjukhus. 

2018-11 

2021-10-04 

KB512530 

Missad akut njursvikt vid direktinläggning från triage 

2019-04 

2021-10-04 

KB3122363 

Försenad upptäckt av malignitet i lunga. 

2021-01 

2021-10-04 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB2470477 

Svårt sjuk patient i behov av högre vårdnivå vårdas på avdelning – avlider. 

2020-08 

2021-09-30 

KB3688841 

Försenad behandlingsstart parodontal behandling. 

2020-01 

2021-09-29 

KB2988008 

Patient utvecklar trycksår under vårdtillfälle 

2021-01 

2021-09-20 

KB3626209 

Val av sjukhus vid ambulanstransport av gravid kvinna med blödning 

2021-03 

2021-09-20 

KB1011280 

Extravasal infusion på prematurt barn 

2021-04 

2021-09-20 

KB6117456 

Omhändertagande av patient med svår hyperkalemi 

2021-03 

2021-09-16 

KB1722977 

Ögonslutningsdefekt som utvecklas till keratit 

2020-03 

2021-09-09 

Senast uppdaterad: 2022-09-14 14:22