Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Händelseanalyser senaste 12 månaderna

Här kan du hitta de händelseanalyserna som gjorts i Nitha Kunskapsbank de senaste 12 månaderna.

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB1609422  

Förlängd provsvarstid och fördröjd diagnos vid cancer i hårda gommen.  

2017-11  

2020-12-23  

KB2159834  

Suicid på avdelning genom hängning  

2018-05  

2020-12-09  

KB1926842  

Suicid i föräldrahemmet  

2019-04  

2020-12-08  

KB4558862  

Fördröjd behandling - sårinfektion arm  

2018-06  

2020-12-08  

KB5001961  

Suicid  

2017-09  

2020-12-08  

KB6804538  

Suicid i hemmet  

2018-07  

2020-12-08  

KB6086264  

Hjärtstopp under ingrepp  

2017-10  

2020-12-01  

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB8066731  

Ställningstagande till induktion som sköts upp pga hög arbetsbelastning  

2020-04  

2020-11-29  

KB8471633  

Handläggning av patient som avlider i lungödem på neurologavdelning  

2019-11  

2020-11-20  

KB4520066  

Nackoperation  

2014-08  

2020-11-18  

KB5763909  

Fördröjd tumörutredning av fot  

2019-02  

2020-11-16  

KB88545  

Utebliven trombosprofylax i samband med överflyttning mellan sjukhus  

2019-07  

2020-11-11  

KB9931309  

Patient avled på grund av allergisk reaktion avnötter  

2019-11  

2020-11-06  

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB5451494

Thoraxdrän penetrerar delvis hjärtat

2018-12

2020-10-26

KB2791059

Barn till mamma med diabetes föddes svårt sjuk

2020-03

2020-10-22

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB1988397

CP skadat barn. Kommunikationsbrist mellan kliniker.

2019-04

2020-09-15

KB2674246

Guillain Barrés syndrom

2019-08

2020-09-10

KB6700199

Missad remiss i tandvården, resorption av framtänder på barnpatient.

2017-11

2020-09-09

KB610344

Covid-19 utbrott på vårdavdelning

2020-04

2020-09-01

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB3832298

Överarmsfraktur efter fall på vårdavdelning

2020-01

2020-08-24

KB9701258

Stenpatient med komplicerat och långdraget vårdförlopp

2019-01

2020-08-13

KB6329459

Fördröjd DT-undersökning (Thorax)

2019-09

2020-08-13

KB1158755

Temporalisbiopsi med nervskada

2019-08

2020-08-11

KB4250126

Skalltrauma

2020-01

2020-08-11

KB4858668

Avlider i hjärtinfarkt under väntetid till klaffoperation

2019-12

2020-08-06

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB9259793

Misstänkt suicid efter avslutad behandling pga hotfullt uppträdande mot personal.

2019-09

2020-07-23

KB7387546

Försenad diagnos av höftfraktur

2018-03

2020-07-20

KB1932692 

 

Aorta

2019-02 

2020-07-20

KB6169331

Suicid genom hängning.Öppenvårdskontakt

2019-04

2020-07-09

KB5434406

Bristande omvårdnad och samverkan sårvård

2019-02

2020-07-09

KB8481812

Suicid

2018-11

2020-07-08

KB6925957

Röntgensvar inför operation

2018-09

2020-07-08

KB4838709

Spinal Stenos

2019-09

2020-07-08

KB4194979

Suicid tåg

2018-11

2020-07-02

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB1417267

Operation med omskärelse efter prostataoperation.

2019-05

2020-06-23

KB7968397

Fördröjd behandling av lungtumör med metastaser.

2019-10

2020-06-22

KB3644992

Förlossning-snabb progress

2019-05

2020-06-08

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB350477

Frisk patient inkommer efter ett falltrauma med smärtor vänster sida thorax. Initialt endast thoraxutredning, visar sig senare att patienten drabbats av en mjältruptur med blod i buken

2018-11

2020-02-28

KB6280372

Njursvikt efter antibiotikabehandling vid djup infektion av märghålen (märgspik)

2019-04

2020-02-27

KB8198754

Fördröjd diagnos ögonbottenfraktur.

2018-08

2020-02-27

KB713187

Asfyxi hos barn efter förlossning med värkstimulering.

2019-03

2020-02-25

KB5519803

Brister i omvårdnad och läkemedelsadministration

2018-12

2020-02-20

KB152329

Fördröjd diagnos av kärlskada vid knätrauma hos patient med knäprotes i det skadade benet.

2016-06

2020-02-14

KB7407090

Förväxling av patient i samband med operation

2018-06

2020-02-14

KB4246161

Utebliven uppföljning efter insättning av Xarelto.

2018-01

2020-02-13

KB1767483

Kvarglömd duk i vagina efter förlossning

2018-05

2020-02-12

KB3417971

Kvarglömd vaginal tamponad i samband med ballongtamponad

2016-12

2020-02-12

KB4965213

Intrauterin fosterdöd upptäckt vid elektivt kejsarsnitt

2018-04

2020-02-12

KB6452415

HA 6/2015 Antikoagulantiabehandling pga trombos som ledde till blödningskomplikation vid förlossning

2015-05

2020-02-12

KB4021044

Intrauterin fosterdöd på BB efter sovdos

2017-11

2020-02-12

KB1647675

Patient avlider oväntat efter planerad rektumamputation

2019-09

2020-02-12

KB301158

Postnatal asfyxi på BB med dödlig utgång

2016-08

2020-02-12

KB2288717

Patient som avlider tillföljd av blödning efter hjärtkatetrisering

2018-12

2020-02-10

KB7987053

Felaktiga brev utskickat till patient.

2019-05

2020-02-07

KB126720

Misstänkt asfyxi vid långdragen förlossning

2018-02

2020-02-06

KB3096369

Lång väntetid till operation av tumor

2018-11

2020-02-06

KB2639828

Utdragen utredningstid och fördröjd operationstid

2018-09

2020-02-06

KB4847615

Patient med prostatacancer avlider till följd av postoperativa komplikationer efter radikal prostatektomi

2018-12

2020-02-05

KB5957668

Sepsis efter abort

2013-02

2020-02-04

KB1250020

Patient med extrauterin graviditet

2019-10

2020-02-04

KB1961125

Mikro-TESE med postoperativ komplikation

2018-12

2020-02-04

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB3612130

Hjärtstopp på patient med komplicerat postoperativt förlopp efter hjärtoperation

2019-06

2019-12-18

KB5979496

Utebliven obduktion

2019-06

2019-12-16

KB8047520

Brister i trygghet i slutenvården

2019-05

2019-12-08

Senast uppdaterad: 2019-01-11 08:45