Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Händelseanalyser senaste 12 månaderna

Här kan du hitta de händelseanalyserna som gjorts i Nitha Kunskapsbank de senaste 12 månaderna.

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB3612130

Hjärtstopp på patient med komplicerat postoperativt förlopp efter hjärtoperation

2019-06

2019-12-18

KB5979496

Utebliven obduktion

2019-06

2019-12-16

KB8047520

Brister i trygghet i slutenvården

2019-05

2019-12-08

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB2347632

Förväxling av utskickade intyg

2019-06

2019-11-15

KB1252120

Sen upptäck och behandling för pyelit

2017-08

2019-11-15

KB6582785

Fel information angående ersättningsläkemedel för Kajos 33 mg (0.85 mmol)K+/ml

2019-08

2019-11-04

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB3464683

Handläggning vid cholecystit

2018-04

2019-10-28

KB8895678

Dödsfall gastrointestinal blödning

2018-03

2019-10-28

KB3483672

Fördröjd diagnos Flail Chest (två eller flera revben är brutna på två eller flera ställen).

2017-09

2019-10-28

KB4983715

Suicid i nära anslutning till vården

2018-08

2019-10-24

KB911485

Hantering av DHS-platta

2018-11

2019-10-08

KB8067120

HA 1/2016 Svår fosterasfyxi hos fullgången flicka.

2016-01

2019-10-08

KB769293

Svår fosterasfyxi vid förlossning med skulderdystoci.

2017-01

2019-10-08

KB34445

HA 71 Uterusruptur med fosterasfyxi

2014-01

2019-10-08

KB444884

Uterusruptur hos tidigare kejsarsnittad patient.

2018-06

2019-10-08

KB1332883

Blodtomt fält på patient med kärlgraft i samband med operation av fotledsfraktur

2017-11

2019-08-26

KB7033018

Fördröjd diagnos artäremboli

2015-02

2019-08-26

KB3363144

Handläggning av patient med knäledsbesvär

2017-12

2019-08-26

KB2701692

Ingen åtkomst i Melior p.g.a brand i UPS

2019-04

2019-08-20

KB130659

Skalltrauma barn

2018-11

2019-08-20

KB3025055

Patient med densfraktur

2018-04

2019-08-15

KB5634879

Sidoförväxling vid uretärkateter

2019-01

2019-08-14

KB8012842

Patient med sviktande vitalparametrar

2018-09

2019-08-13

KB1697969

Suicidförsök på psykiatrisk heldygnsvårdsavdelning och felaktig transportbeställning

2019-03

2019-08-09

KB5722519

Bröstcancer missades på gravid/nyförlöst kvinna

2017-06

2019-07-05

KB5005340

Organsvikt efter självmordsförsök

2018-11

2019-07-04

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB9373982

Patient med anorexi som begår suicid

2017-05

2019-06-27

KB6336056

Patient påträffad död i hemmet

2018-04

2019-06-26

KB6711019

Missad bäckenfraktur

2017-09

2019-06-26

KB3320383

Barn med septisk artrit

2018-03

2019-06-25

KB446088

Fördröjd diagnostik och därmed försenad behandlingsstart av lungcancer

2018-07

2019-06-24

KB3883740

Stroke

2014-07

2019-06-11

KB7944379

Patient avlidit i självmord

2017-11

2019-06-04

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB6526207

Patient avlider efter fall på vårdavdelning.

2017-08

2018-01-23

 KB868951

 Suicid Psykiatrisk öppenvård.  2018-01 

2019-01-16 

Senast uppdaterad: 2020-02-18 10:09