Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Händelseanalyser senaste 12 månaderna

Här kan du hitta de händelseanalyserna som gjorts i Nitha Kunskapsbank de senaste 12 månaderna.

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

 

 

 

 

KB4858004  

Fördröjd kallelse till endoskopi för endoskopisk mukosal resektion (EMR)  

2019-01  

2021-04-29  

KB7778676  

Neurologiska bortfall efter kramp och fall i hemmet.  

2020-01  

2021-04-29  

KB6653045  

Skada i samband med ledrörlighetsmätning  

2020-10  

2021-04-26  

KB5079385  

Dubbelamputation efter operation av inklämt navelbråck  

2020-07  

2021-04-26  

KB7242786  

Försenad administrering av antibiotika till septisk patient  

2020-06  

2021-04-21  

KB881359  

Röjande av vistelseort för barn med skyddad identitet  

2020-10  

2021-04-14  

KB1124241  

Patient som hoppar ut från fönster på vårdavdelning.  

2020-11  

2021-04-14  

KB3474158  

Patient som inte blivit kallad för kontroll och prostatabiopsier  

2017-02  

2021-04-14  

KB1535821  

Missad blindtarmsinflammation vid gynekologisk laparaskopi ledde till svår bukinfektion  

2020-05  

2021-04-12  

KB9370898  

Fördröjd undersökning och diagnos  

2019-08  

2021-04-07  

KB1608987  

Tumör hittas på samma ställe i tarmen 3 år efter operation  

2016-12  

2021-04-07  

KB2721465  

Tjocktarmstumör upptäcks i sent skede  

2020-05  

2021-04-07 

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB949207

Utredning av neurologiska symtom

2019-06

2021-03-26

KB7424082

Sepsis efter venös infart (PVK)

2019-11

2021-03-22

KB6844138

Sepsis efter venös infart

2020-08

2021-03-22

KB2173378

Tryckskada i samband med gipsning

2020-07

2021-03-19

KB2696273

Aspiration vid intubation

2020-07

2021-03-18

KB2627905

Armbågsfraktur med påverkan på ulnarisnerven

2018-02

2021-03-18

KB8388543

Fördröjd diagnos av epiduralabscess leder till nervskada

2019-12

2021-03-17

KB9604804

Oklar ansvarsfördelning av patient som vårdas för höftfraktur som senare avlider

2019-05

2021-03-15

KB8720139

Smittspridning av MRSA på vårdavdelning mellan två patienter som delat vårdrum.

2020-07

2021-03-05

KB5904438

HELLP post partum trolig dödsorsak

2020-06

2021-03-04

KB5286932

Missad diagnos av ektopiska hörntänder i tandvården och informationsbrist vid klinikbyte.

2018-10

2021-03-04

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

 

 

 

 

KB3500330  

Kortisonbehandlad patient utan benskörhetsbehandling  

2020-08  

2021-02-22  

KB9351992  

Patient som efter ERCP utvecklat sepsis och Addisonkris.  

2020-01  

2021-02-18  

KB9412019  

Fördröjd behandling av endokardit med protesavlossning, patienten avlider  

2018-04  

2021-02-18  

KB9461834  

Komplicerad fotfraktur efter ridolycka med infektion i postoperativa förloppet  

2018-07  

2021-02-16  

KB2903268  

Överflyttning av patient mellan sjukhus  

2019-12  

2021-02-12  

KB9442513  

Skulderdystoci med asfyxi.  

2020-02  

2021-02-09  

KB7987011  

Fördröjd diagnos leukemi  

2020-05  

2021-02-09  

KB3796648  

ECMO för nyfött barn  

2019-05  

2021-02-04  

KB1106681  

Missad fraktur i skallbasen vid datortomografi  

2019-08  

2021-02-04  

KB3959476  

Äggstockstumör upptäcktes sent  

2018-05  

2021-02-04  

KB7747480  

Svullnad i halsrygg efter fall.  

2019-01  

2021-02-03  

KB6286095  

Sen upptäckt av patient med lågt blodsocker  

2020-09  

2021-02-01  

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB6029959  

Smittspridning av MRSA på vårdavdelning  

2019-01  

2021-01-28  

KB2938260  

Cerebral infektion samt bemötande under sjukhusvistelsen.  

2018-10  

2021-01-28  

KB8721902  

Utåtagerande och hotfull patient tog sig igenom skalskydd in till personalen på rättspsyk  

2020-06  

2021-01-27  

KB4502018  

Patient avlider efter reoperation  

2020-05  

2021-01-25  

KB7533568  

Manuell placentalösning med stor blödning  

2018-06  

2021-01-20  

KB5392712  

Trombos hos nyförlöst efter utsatt trombosprofylax  

2019-08  

2021-01-19  

KB2876889  

Asfyxi vid akut brådskande kejsarsnitt  

2019-12  

2021-01-19  

KB4983467  

Förlossningspatient fick EDA-blandning intravenöst  

2019-10  

2021-01-19  

KB1292716  

Avsaknad av material vid komplikation i samband med vidgning av kranskärl  

2019-11  

2021-01-18  

KB2436270  

Barn till mamma med sepsis föddes med syrebrist  

2020-04  

2021-01-11 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB1609422  

Förlängd provsvarstid och fördröjd diagnos vid cancer i hårda gommen.  

2017-11  

2020-12-23  

KB2159834  

Suicid på avdelning genom hängning  

2018-05  

2020-12-09  

KB1926842  

Suicid i föräldrahemmet  

2019-04  

2020-12-08  

KB4558862  

Fördröjd behandling - sårinfektion arm  

2018-06  

2020-12-08  

KB5001961  

Suicid  

2017-09  

2020-12-08  

KB6804538  

Suicid i hemmet  

2018-07  

2020-12-08  

KB6086264  

Hjärtstopp under ingrepp  

2017-10  

2020-12-01  

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB8066731  

Ställningstagande till induktion som sköts upp pga hög arbetsbelastning  

2020-04  

2020-11-29  

KB8471633  

Handläggning av patient som avlider i lungödem på neurologavdelning  

2019-11  

2020-11-20  

KB4520066  

Nackoperation  

2014-08  

2020-11-18  

KB5763909  

Fördröjd tumörutredning av fot  

2019-02  

2020-11-16  

KB88545  

Utebliven trombosprofylax i samband med överflyttning mellan sjukhus  

2019-07  

2020-11-11  

KB9931309  

Patient avled på grund av allergisk reaktion avnötter  

2019-11  

2020-11-06  

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB5451494

Thoraxdrän penetrerar delvis hjärtat

2018-12

2020-10-26

KB2791059

Barn till mamma med diabetes föddes svårt sjuk

2020-03

2020-10-22

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB1988397

CP skadat barn. Kommunikationsbrist mellan kliniker.

2019-04

2020-09-15

KB2674246

Guillain Barrés syndrom

2019-08

2020-09-10

KB6700199

Missad remiss i tandvården, resorption av framtänder på barnpatient.

2017-11

2020-09-09

KB610344

Covid-19 utbrott på vårdavdelning

2020-04

2020-09-01

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB3832298

Överarmsfraktur efter fall på vårdavdelning

2020-01

2020-08-24

KB9701258

Stenpatient med komplicerat och långdraget vårdförlopp

2019-01

2020-08-13

KB6329459

Fördröjd DT-undersökning (Thorax)

2019-09

2020-08-13

KB1158755

Temporalisbiopsi med nervskada

2019-08

2020-08-11

KB4250126

Skalltrauma

2020-01

2020-08-11

KB4858668

Avlider i hjärtinfarkt under väntetid till klaffoperation

2019-12

2020-08-06

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB9259793

Misstänkt suicid efter avslutad behandling pga hotfullt uppträdande mot personal.

2019-09

2020-07-23

KB7387546

Försenad diagnos av höftfraktur

2018-03

2020-07-20

KB1932692 

 

Aorta

2019-02 

2020-07-20

KB6169331

Suicid genom hängning.Öppenvårdskontakt

2019-04

2020-07-09

KB5434406

Bristande omvårdnad och samverkan sårvård

2019-02

2020-07-09

KB8481812

Suicid

2018-11

2020-07-08

KB6925957

Röntgensvar inför operation

2018-09

2020-07-08

KB4838709

Spinal Stenos

2019-09

2020-07-08

KB4194979

Suicid tåg

2018-11

2020-07-02

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

KB1417267

Operation med omskärelse efter prostataoperation.

2019-05

2020-06-23

KB7968397

Fördröjd behandling av lungtumör med metastaser.

2019-10

2020-06-22

KB3644992

Förlossning-snabb progress

2019-05

2020-06-08

Senast uppdaterad: 2021-05-18 14:20