Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Händelseanalyser senaste 12 månaderna

Här kan du hitta händelseanalyser som gjorts i Nitha Kunskapsbank de senaste 12 månaderna.

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

 

 

 

 

KB354512 

Diafragmabråck barn 

2022-06 

2022-12-21 

KB6673362 

Utdragen operation av en höftfraktur där spinalbedövning släppte, patienten fick sövas och får i samband med detta en aspirationspneumoni. 

2020-12 

2022-12-08 

KB5278961 

Bristande uppföljning efter diskbråcksoperation 

2020-02 

2022-12-08 

KB3086676 

fördröjd diagnos av ligamentskada i hand 

2019-09 

2022-12-08 

KB4377799 

Kraftig buksmärta - bedömning på akutmottagning 

2021-08 

2022-12-07 

KB1234503 

Blödning efter depuration. 

2021-04 

2022-12-06 

KB4411677 

Förlossningsskada, sfinkterruptur 

2020-02 

2022-12-02 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB5190431 

Aortadissektion 

2022-01 

2022-11-30 

KB2777082 

Patient avlider av postoperativ infektion 

2022-02 

2022-11-29 

KB6919355 

Implantatförlust 

2021-10 

2022-11-09 

KB7745086 

Psykiatripatient återkom inte från permission, tog senare sitt liv 

2022-05 

2022-11-03 

KB8837302 

Svårdiagnostiserad medicinpatient med mjältlymfom. 

2016-02 

2022-11-01 

KB7766873 

Hjärtstopp efter lång väntetid på akuten för bilateral Höftledsfraktur 

2017-04 

2022-11-01 

KB3824687 

Uppföljning av NOAK behandling har inte skett i tid. 

2020-09 

2022-11-01 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

 

 

 

 

KB2286758 

Avbruten T-HLR 

2021-10 

2022-10-31 

KB1545409 

Utlokaliserad akutpatient läggs in med oklar diagnos som sedan avlider på vårdavdelning 

2022-03 

2022-10-27 

KB4001894 

Nutritionssond felsätts på akutmottagning 

2021-10 

2022-10-27 

KB2911184 

Kärlkirurgiskt ingrepp görs om till öppen operation på grund av problem med utrustning 

2022-04 

2022-10-26 

KB2055840 

Reoperation efter bråckplastik 

2020-10 

2022-10-25 

KB4648630 

Försenat remissvar från radiologi 

2022-01 

2022-10-24 

KB4035772 

Pigtailkateter som inte följs upp 

2018-06 

2022-10-19 

KB8123894 

Bröstsmärta med utstrålning mot käke, rygg och nedsatt AT. 

2021-12 

2022-10-05 

KB9736619 

Malign hypertoni och ponsblödning 

2021-10 

2022-10-05 

KB8994876 

Misstänkt stroke, prio 2 

2022-02 

2022-10-05 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB82229 

Subgalealt hematom efter VE 

2022-03 

2022-09-29 

KB5575474 

Försenad diagnos av cervixcancer 

2021-05 

2022-09-28 

KB4427601 

Fördröjd handläggning vid shuntdysfunktion 

2021-10 

2022-09-05 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB8205449 

Fördröjd utredning och handläggning av subaraknoidalblödning 

2021-11 

2022-08-26 

KB4394802 

Förskjuten cancerdiagnos 

2021-12 

2022-08-18 

KB2093566 

Patient med bröstsmärta, fördröjd diagnos av hjärtinfarkt. 

2020-01 

2022-08-09 

KB945565 

Fördröjd operation av urachuscysta 

2021-08 

2022-08-02 

KB137160 

Uremi efter invasiv njurradiologi under pågående NOAK-behandling 

2020-09 

2022-08-02 

KB4809614 

Fördröjd amputation 

2021-06 

2022-07-22 

KB6779233 

Fördröjd svar på cellprovtagning 

2020-11 

2022-07-05 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB7097175 

Patient med psykisk ohälsa suiciderar kort efter utskrivning från slutenvård 

2020-03 

2022-06-30 

KB6304723 

Utebliven trombosprofylax för patient med lårbensfraktur 

2021-10 

2022-06-30 

KB5657820 

Flertal fallhändelser 

2017-09 

2022-06-30 

KB3096715 

Lågt blodtryck på patient som inte rapporterades till överordnad 

2020-02 

2022-06-30 

KB7153607 

Suicid under permission från psykiatrisk vårdavdelning 

2022-02 

2022-06-23 

KB5887253 

Försenad diagnostik av skivepitelcancer ÖNH 

2020-09 

2022-06-20 

KB1073337 

FRAM-analys fullbordat suicid 

2020-04 

2022-06-16 

KB6567030 

Uttorkning och rubbad elektrolytbalans hos spädbarn som opererats för avbrott i tarmen som nyfödd 

2021-10 

2022-06-15 

KB9427470 

Suicid på vårdavdelning 

2022-02 

2022-06-15 

KB6551083 

Förlust av äggstock och äggledare hos ung kvinna 

2021-06 

2022-06-01 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB1204860 

Kraftigt försenad röntgen inför behandlingsbeslut för patient med avancerad urinblåsecancer. 

2020-04 

2022-05-31 

KB5810565 

Remisshantering mellan vårdgivare för patient med ögonsjukdom våt maculadegeneration. 

2019-10 

2022-05-20 

KB6230978 

Felmedicinering under två års tid. 

2019-04 

2022-05-19 

KB1069573 

Patient hittas livlös i sängen 

2021-05 

2022-05-19 

KB5805497 

suicid på vårdavdelning 

2021-05 

2022-05-19 

KB3275268 

Frågeställning ang Instabil Angina 

2020-01 

2022-05-17 

KB6646045 

Missad distal femurfraktur 

2020-09 

2022-05-17 

KB7398244 

Sen upptäckt av neuroborrelios 

2020-08 

2022-05-17 

KB6374644 

Fördröjd diagnos av testikelcancer 

2019-07 

2022-05-10 

KB2535630 

Urakut sectio, asfyxi hos barn 

2021-07 

2022-05-10 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB3183052 

Fördröjd upptäckt av halsryggskada 

2021-09 

2022-03-31 

KB9209165 

Patient får hjärtstopp på vårdavdelning efter utskrivning från IVA 

2021-03 

2022-03-25 

KB6174730 

Felaktigt provsvar lämnas ut på grund av provförväxling 

2015-05 

2022-03-25 

KB6243814 

Kommunikationsbrist vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård 

2021-11 

2022-03-25 

KB4921849 

Hjärtstopp efter sectio 

2020-03 

2022-03-17 

KB895023 

Minskade fosterrörelser, dödfödsel och felaktig registrering av barn 

2021-04 

2022-03-14 

KB6455 

Överdosering av läkemedel vid två tillfällen på inneliggande barnpatient 

2021-07 

2022-03-10 

KB3612965 

Patient med vätska i buken som vårdas på Strokeenhet 

2021-03 

2022-03-02 

KB6438628 

Patient avlider till följd av lungembolie. 

2020-04 

2022-03-02 

KB7843892 

Uterusruptur 

2021-04 

2022-03-02 

KB5505860 

Patient söker på psykakuten efter allvarligt suicidförsök, bedöms kunna gå hem och suiciderar dagen efter. 

2020-10 

2022-03-01 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB5086981 

Barn som krampar efter vattenförlossning 

2020-02 

2022-02-24 

KB3916011 

Intrapartal asfyxi vid långdragen förlossning. 

2021-02 

2022-02-24 

KB9267783 

Ambulansbeställning för patient med bröstsmärta/hjärtinfarkt får prioritering II istället för prioritering I. 

2019-07 

2022-02-21 

KB9587738 

Bakteriell meningit fördröjd diagnos och insatt behandling 

2019-01 

2022-02-21 

KB2327986 

Fördröjd diagnostisering av brustet magsår 

2020-08 

2022-02-21 

KB6740662 

Patient med avstängd pyelit skickades hem av akutmottagningen 

2021-07 

2022-02-11 

KB3321916 

Tarmskada vid inkontinensoperation 

2021-01 

2022-02-11 

KB1596361 

Läckage av spolvätska vid rotbehandling gav nervskada. 

2020-05 

2022-02-03 

KB6320467 

Blödning uppstår efter oralkirurgiskt ingrepp. 

2020-02 

2022-02-03 

KB2692694 

Mjältskada efter fall från häst 

2021-03 

2022-02-02 

Kod 

Rubrik 

Händelsedatum 

Överförd 

KB2259909 

Dödsfall vid blodförgiftning hos barn 

2021-03 

2022-01-28 

KB2395774 

Fördröjd diagnos av bilaterala höftfrakturer i samband med slutenvård 

2019-04 

2022-01-26 

Senast uppdaterad: 2023-03-20 13:34