Händelseanalyser gjorda under augusti 2017 finns nu tillgängliga

Händelseanalyser som gjorts i Västra Götalandsregionen och som överförts till Nitha Kunskapsbank under augusti 2017 finns nu tillgängliga.

Läs mer om händelseanalyserna som överförts i augusti här

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18