Om tjänsten

Här hittar du allmän information om tjänsten Stöd och behandling.


Med 1177 stöd- och behandling kan vårdgivare låta patienter/invånare ta del av olika stöd- eller behandlingsprogram.

 • Stödprogram: Patientutbildningar (exempelvis Digital hjärtskola)  
 • Behandlingsprogram: KBT på nätet (exempelvis Depressionshjälpen

Så fungerar det


 1. Enheten blir ansluten till SoB. Personal får behörighet till tjänsten.
 2. Via SoB startar personal program (t.ex. en patientutbildning) åt invånare. 
 3. Invånaren loggar in på 1177.se och tar del av innehållet.

Via SoB kan personal exempelvis följa invånarens aktivitet, aktivera nytt innehåll, kommunicera via meddelanden, eller aktivera olika mätningar.

Presentation Stöd och behandling


Om stödprogram

Vad är ett stödprogram?

Ett stödprogram är ett program/digitalt verktyg som syftar till att främja invånares hälsa, stödja vårdprocesser eller används för att följa upp vårdens interventioner. Programmen utvecklas vanligtvis av verksamheter inom VGR.

Användningsområde

Några exempel på användningsområden är

 • behandlingsuppföljning
 • patientutbildning
 • stöd till närstående 
 • registreringar av olika aktiviteter.

Innehåll 

Ett stödprogram består av ett antal moduler, avsnitt och steg. Varje steg (sida i programmet) kan exempelvis innehålla texter, foton, filmer och ljudfiler. 

Funktioner

Ett stödprogram kan innehålla följande funktioner:

 • meddelandefunktion
 • aktivitetsplan
 • flaggor och påminnelser
 • formulär
 • planeringsvy
 • kontaktvy.

Vårdgivaren har även möjlighet att: 

 • visa/dölja moduler/avsnitt
 • schemalägga utskick av formulär
 • ta del av resultat på formulär i form av grafer och tabeller
 • få flaggor och påminnelser vid olika händelser
 • skicka flaggor och påminnelser till invånaren.

Skapa eget program

Vårdgivare kan använda Stöd och behandling för att skapa stödprogram. Se vår hemsida för mer information. 


Om behandlingsprogram

Vad är ett behandlingsprogram?

Ett behandlingsprogram är ett program/digitalt verktyg som används i samband med behandling av olika tillstånd. Inom VGR används främst olika program för KBT på nätet. 

Användningsområde

Några exempel på användningsområden är:

 • KBT på nätet vid depression.
 • KBT på nätet vid ångesttillstånd.

Innehåll 

Ett behandlingsprogram består av ett antal moduler, avsnitt och steg. Varje steg (sida i programmet) kan exempelvis innehålla texter, foton, filmer och ljudfiler. 

Funktioner

Ett behandlingsprogram kan innehålla följande funktioner:

 • meddelandefunktion
 • aktivitetsplan
 • flaggor och påminnelser
 • formulär
 • planeringsvy
 • kontaktvy.

Vårdgivaren har även möjlighet att: 

 • visa/dölja moduler/avsnitt
 • schemalägga utskick av formulär
 • ta del av resultat på formulär i form av grafer och tabeller
 • få flaggor och påminnelser vid olika händelser
 • skicka flaggor och påminnelser till invånaren. 

Funktionerna varierar beroende på program. 

Skapa eget program

Vårdgivare kan använda Stöd och behandling för att skapa behandlingsprogram. Se vår hemsida för mer information. 


Information från Inera

Information om tjänstens avsedda användning finns i Bruksanvisning Stöd och behandling & Designverktyget. Här beskrivs att Stöd och behandling syftar till att öka invånarnas tillgång till stöd och behandling via nätet med säker inloggning, samt att:

 • Produkten Stöd och behandling är avsedd att användas av vård- och omsorgstagare och vårdgivare i hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg.
 • Produkten är en tjänst avsedd för vårdgivaren att interagera, kommunicera och dela information med invånare i stöd- och behandlingsprocesser.
 • Produkten är inte avsedd för permanent lagring av personuppgifter; det är ett stödsystem som kompletterar vårdgivarens primära verksamhetssystem för journalföring.

Vid införande av tjänsten

I dokumentet Stöd och behandling - Beskrivning och tjänstevillkor beskrivs kundens (i vårt fall Västra Götalandsregionens) åtaganden gentemot Inera. Detta inkluderar:

 • "att vid varje tillfälle då nytt innehåll tillförs Tjänsten genomföra en riskanalys och upprätta rutiner för användning av Tjänsten. Vid behov ska en åtgärdsplan upprättas för användningen."
 • "att säkerställa att användarna har den kompetens som krävs i enlighet med Bruksanvisning för Stöd och behandling & Designverktyget som återfinns på Inera.se."

Mer information