Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till förvaltningarnas kontaktperson för SoB samt till regional förvaltning.

Kontaktpersoner

Privata vårdgivare har i nuläget inte någon gemensam kontaktperson för Stöd och behandling.

Regional förvaltning

Funktionsbrevlåda: sob@vgregion.se

Tommy Skjulsvik
Robin Björk
Therese Johansson