Statistik

Här hittar du statistik för Stöd och behandling.

Statistik för program och invånare


Antal startade program i VGR

 • År 2021: 14 239
 • År 2022: 19 237
 • År 2023: 24 466

Mest använda programmen i VGR 2023

 • Artrosskolan
 • Måendekollen
 • Hjärtskolan för dig med kranskärlssjukdom
 • KomIgång online

Nyutvecklade program i VGR (publicerade 2023)

 • Flimmerskolan
 • Föräldrainformation Barnobesitas
 • iFas
 • Introduktion inför ätstörningsbehandling
 • Mitt barn har autism
 • NEMO
 • OCD-mottagningen Dysmorfofobi
 • På väg - ungdom
 • På väg - förälder
 • Stöd vid ångesttillstånd
 • Tal och kommunikation vid LKG
 • Tysabribehandling
 • Utbildningsmaterial för organtransplanterade personer