Uppstart och utbildning

Här hittar du information om uppstart av program i Stöd och behandling. Inför uppstart med ett stödprogram eller KBT på nätet behövs några förberedelser. Följ länkarna nedan för att komma igång.

För medarbetare (stödprogram)

Ska du börja arbeta med ett program som är utdelat till din enhet? Då behöver du gå utbildning och få information om programmets användning. Läs mer och följ stegen här.

För medarbetare (KBT på nätet)

Ska du börja arbeta med ett program som är utdelat till din enhet? Då behöver du gå utbildning i SoB, program samt ta del av vårdprocess. Läs mer och följ steg 1-4 (5) här.