Enhet - Justering av befintlig

Gäller VGR

Detta formulär används för alla typer av enhetsförändringar som rör AsynjaVisph t ex nytt telefonnummer, ändring av adress eller namn.

Kontrollera att uppgifterna i Katalog i Väst (KIV) stämmer. Fyll i nedanstående formulär med hjälp av de registrerade uppgifterna i KIV. Alla fält är obligatoriska och ska vara korrekt ifyllda. När nedanstående formulär skickats in påbörjas arbetet med att justera uppgifterna. Vid behov kommer ni kontaktas av AsynjaVisph-förvaltningen.

Ledtiden för att få uppgift justerad är 4 veckor från det att formulär skickats in och formuläret godkänts av AsynjaVisph-förvaltningen.

Alla förändringsbehov och förslag ska vara avstämda med enhetens chef.

När formuläret skickats kommer ett meddelande/kvittens. När ärendet är mottaget erhålls återkoppling inom två veckor.

Förändringsbehov Enhet - Justering av befintlig