Enhet - Ny

Gäller VGR

Om ny enhet önskar använda AsynjaVisph så kommer en utredning kring denna möjlighet göras. Vid utredningen ser man över alla tekniska delar och kopplingar som krävs för att kunna använda AsynjaVisph.

När utredningen enligt ovan är klar så kan det förberedande arbetet inför att skapa enheten i AsynjaVisph fortsätta. Ni kommer kontaktas av AsynjaVisph-förvaltningen för att gemensamt fylla i ett enhetsunderlag. När enhetsunderlaget är fullständigt ifyllt kan AsynjaVisph-förvaltningen beställa att arbetet med att skapa en ny enhet i AsynjaVisph påbörjas av VGR IT. Ledtiden från att fullständigt ifyllt enhetsunderlag finns på plats tills enheten kan börja arbeta i AsynjaVisph är 12 veckor. 

När formuläret skickats kommer ett meddelande/kvittens. När ärendet är mottaget erhålls återkoppling inom två veckor.

 

 

Enhet - Ny

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i