Enhet - Stängning

Gäller VGR

Fyll i nedanstående formulär med hjälp av de registrerade uppgifterna i Katalog i Väst (KIV). Alla fält är obligatoriska och ska vara korrekt ifyllda.
När nedanstående formulär skickats in kommer ni kontaktas av AsynjaVisph-förvaltningen. Tillsammans med AsynjaVisph-förvaltningen kommer ni fylla i en checklista för stängning av enheten.

Ledtiden för att stänga en enhet är 7 veckor från det att korrekt checklista för stängning skickats in och godkänts av AsynjaVisph-förvaltningen.

Alla förändringsbehov och förslag ska vara avstämda med enhetens chef.

När formuläret skickats kommer ett meddelande/kvittens. När ärendet är mottaget erhålls återkoppling inom två veckor.

Förändringsbehov Enhet - Stängning