Gäller VGR

Hälso- och sjukvårdens IS/IT-ledning har beslutat att Program Millennium ska prioriteras. Detta innebär att det kommer bli en hårdare prioritering på behov av vidareutveckling. Behov som har värde för Program Millennium kommer att lämnas vidare till detta projekt.

Alla förändringsbehov och förslag ska vara avstämda med enhetens chef. 

När formuläret skickats kommer ett meddelande/kvittens. När ärendet är mottaget erhålls återkoppling inom två veckor.

Förändringsbehov - Pelo Label

Ny/justering/avslut av PELO Label