Övrigt

Här finns lathundar och rutinmanualer för Övrigt. Samtliga dokument kontrolleras vid uppgradering av AsynjaVisph.

Gemensamma
Snabbväg till vårdvalet
Tips i AsynjaVisph 

Gäller Närhälsan
Kontinuitetshantering - nätverk telefoni fax och AsynjaVisph (Närhälsan)

Gäller Regionhälsan
Inväntar rutin

Gäller Habilitering & Hälsa
Rutin vid driftstörning - AsynjaVisph Habilitering 

Gäller privata vårdgivare
Stöd för Kontinuitetshantering – AsynjaVisph

Gäller Närhälsan, Regionhälsan, Habilitering & Hälsa och Hjälpmedelscentralen, Privata vårdgivare
Avbrottsrutin för lab