Kassa och patientuppgifter

Här finns lathundar och rutinmanualer för Kassa och patientuppgifter. Samtliga dokument kontrolleras vid uppgradering av AsynjaVisph.

Gemensamma
Patientuppgifter 
Reservnummerhantering 
Utvandrad svensk

Gäller Närhälsan, Regionhälsan, Habilitering & Hälsa och Hjälpmedelscentralen
Kassa- och ekonomirutiner
Videobesök

Gäller privata vårdgivare
Kassa- och ekonomirutiner
Månadssammanställning VGPV
Månadssammanställning rehab 

Nyhetsbrev och information