Pascal

Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva samt beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sin medicin fördelad i påsar, dospatienter. Detta är en nationell applikation som ägs och förvaltas av INERA. Via koppling till receptregistret så syns patientens alla förskrivningar i Pascal (utom recept skrivna på gula receptblanketter).

Nuvarande dosleverantör är Apoteket AB. Regional medicinsk riktlinje, Dosexpedition, reglerar förutsättningar för användning av Dosexpedition.

Pascal levererar och hämtar information från olika  nationella register  på samma sätt som varje dosleverantör gör, detta betyder att dosleverantören inte ser vad som händer i Pascal hos användaren och kan därför inte supportera frågor som rör själv applikationen.

Support

Support kan behövas av olika skäl. Frågor utifrån hur man gör  i Pascal ansvarar VGR IT för. Andra frågor ansvarar Apoteket AB för.
Privata vårdgivare som har nätproblem vänder sig till sin egen IT support

VGR IT Support 
Tel 010-47 37 100 knappval 1
Ärendeanmälan via webben

Apoteket AB
Tel 0771 - 210 210
Fax 018 - 501 135
apodos@apoteket.se

Nyheter från Inera och egna nyhetsbrev

Funktionsbrevlåda för applikationen
objekt.ordinationforskrivning@vgregion.se

Kontaktperson verksamhet
Irene Johansson
Objektspecialist med samordningsansvar verksamhet
irene.d.johansson@vgregion.se

Kontaktperson IT
Malin Zetterström
Objektspecialist med samordningsansvar IT
malin.zetterstrom@vgregion.se

Kontaktperson för DOS avtal
Rolf Färnlöf,
Enheten för Läkemedel och Hjälpmedel
rolf.farnlof@vgregion.se