Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pascal

Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva samt beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sin medicin fördelad i påsar, dospatienter. Detta är en nationell applikation som ägs och förvaltas av INERA. Via koppling till receptregistret så syns patientens alla förskrivningar i Pascal (utom recept skrivna på gula receptblanketter).

Nuvarande dosleverantör är Apoteket AB. Regional medicinsk riktlinje, Dosexpedition, reglerar förutsättningar för användning av Dosexpedition.

Pascal levererar och hämtar information från olika  nationella register  på samma sätt som varje dosleverantör gör, detta betyder att dosleverantören inte ser vad som händer i Pascal hos användaren och kan därför inte supportera frågor som rör själv applikationen.

Support

Support kan behövas av olika skäl. Frågor utifrån hur man gör  i Pascal ansvarar VGR IT för. Andra frågor ansvarar Apoteket AB för.
Privata vårdgivare som har nätproblem vänder sig till sin egen IT support

VGR IT Support 
Tel 010-47 37 100 knappval 1
Ärendeanmälan via webben

Apoteket AB
Tel 0771 - 210 210
Fax 018 - 501 135
apodos@apoteket.se

Pascal release 2.2

Pascal 2.2 kommer att driftsättas söndagen den 18 november klockan 20.00- 23. Under servicefönstret kommer Pascal inte att vara tillgängligt

Pascals handbok och instruktionsfilmer kommer successivt att uppdateras och vara uppdaterade senast måndagen den 19 november.
Filmerna kommer att finnas tillgängliga från Pascal via knappen Information.

Veckan inför releasen finns det möjlighet att delta i webbseminarier (webinarer) och få ändringarna genomgångna och möjlighet att ställa frågor.

Läs mer om webbsemineriernas datum och tider

Exempel på några ändringar som ingår i driftsättningen

Bland annat kommer följande ändringar att ingå i den release som driftsätts;

• Möjlighet att välja förvald arbetsplats och förvald roll
För de som har flera roller eller arbetsplatser finns nu möjlighet att markera en som förvald. Detta kan anges när man loggar in och under inställningar när man är inloggad

• Göra valt läkemedel tydligare i Ny/Ändra
När man vid förskrivning valt ett läkemedel visas detta nu lite tydligare med en mörkare färg och skarpare konturer

• Visa om interaktionskontroll inte kan göras fullständigt
Om det i patientens läkemedelslista finns läkemedel som inte ingår i interaktionskontrollen visas detta genom att interaktionsknappen är rasterad. Går man in i interaktionskontrollen visas vilka det är högst upp i en gul banner.

Läs mer om de andra ändringarna som kommer med i driftsättningen

Funktionsbrevlåda för applikationen
objekt.ordinationforskrivning@vgregion.se

Kontaktperson verksamhet
Marita Sköld
Objektspecialist med samordningsansvar verksamhet
marita.skold@vgregion.se

Kontaktperson IT
Malin Zetterström
Objektspecialist med samordningsansvar IT
malin.zetterstrom@vgregion.se

Kontaktperson för DOS avtal
Ulrika Eriksson Krebs
Enheten för Läkemedel och Hjälpmedel
ulrika.eriksson.krebs@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-03-15 13:26