Pascal

Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva samt beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sin medicin fördelad i påsar, dospatienter. Detta är en nationell applikation som ägs och förvaltas av INERA. Via koppling till receptregistret så syns patientens alla förskrivningar i Pascal (utom recept skrivna på gula receptblanketter).

Nuvarande dosleverantör är Apoteket AB. Regional medicinsk riktlinje, Dosexpedition, reglerar förutsättningar för användning av Dosexpedition.

Pascal levererar och hämtar information från olika  nationella register  på samma sätt som varje dosleverantör gör, detta betyder att dosleverantören inte ser vad som händer i Pascal hos användaren och kan därför inte supportera frågor som rör själv applikationen.

Support

Support kan behövas av olika skäl. Frågor utifrån hur man gör  i Pascal ansvarar VGR IT för. Andra frågor ansvarar Apoteket AB för.
Privata vårdgivare som har nätproblem vänder sig till sin egen IT support

IT Support
Tel 010-47 37 100 knappval 1
Ärendeanmälan via webben

Apoteket AB
Tel 010-447 74 99
Fax 018-501 135
apodos@apoteket.se

Aktuellt

Förändringar i Pascal kring Uthämtande läkemedel

1 maj 2021 trädde Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista i kraft.
Nationella läkemedelslistan ersatte nuvarande receptregistret och
läkemedelsförteckningen som förvaltas av E-hälsomyndigheten.
Läkemedelsförteckningen utgår därmed som källa för att visa information
om uthämtade läkemedel i Pascal.

Här är förändringarna för användarna som använder Pascal:

• Tillsvidaresamtycket för att visa uthämtade läkemedel försvinner
• Om patienten har spärrat uppgifter framkommer det i listan över
   uthämtade läkemedel
• Det är inte möjligt att skriva ut listan över uthämtade läkemedel

Mer information se:

Förändringar i Pascal kring uthämtade läkemedel


Kontakt

Funktionsbrevlåda för applikationen
objekt.ordinationforskrivning@vgregion.se

Kontaktperson verksamhet
Susanne Martinsson
Systemförvaltare
susanne.marie.martinsson@vgregion.se 

Kontaktperson IT
Farhad Behray
Objektspecialist med samordningsansvar IT
farhad.behray@vgregion.se

Kontaktperson för DOS avtal
Ulrika Eriksson Krebs
Enheten för Läkemedel och Hjälpmedel
ulrika.eriksson.krebs@vgregion.se