Ersättning – Modellbeskrivning och nivåer

Ersättning för den avgiftsfria tandvården till barn och unga vuxna

Vårdgivaren ersätts av regionen genom kapitationsersättning. Det innebär att vårdgivare får en månatlig ersättning för de patienter som är listade hos vårdgivaren, oberoende av faktiskt utförd behandling. Kravet för ersättning är att undersökning, epidemiologi och risk registreras. Ersättningsnivåerna är olika för barn respektive unga vuxna.

Ersättningsmodellen är baserad på CNI (Care Need Index). Det är ett relativt index mellan listningskliniker och beskriver hur stort vårdbehov de listade patienterna i genomsnitt har. Detta innebär att de listningsklinker där patienterna har ett större vårdbehov får högre ersättning per listad patient och tvärtom får de listningskliniker där patienterna har ett lägre vårdbehov en lägre ersättning. Det är ingen skillnad var listningskliniken är placerad, alla behandlas lika.

Ersättningen består av två delar:

  • Den fasta delen: 8o procent av den totala ersättningen för alla listade barn och unga vuxna är fast och blir densamma för alla listningskliniker per listad patient.
  • Den rörliga delen: 20 procenten av den totala ersättningen för alla listade barn och unga vuxna är rörlig och fördelas olika mellan listningsklinikerna beroende på klinikens relativa CNI-värde.

På grund av att CNI är ett relativt värde som kan variera över tid och mellan listningskliniker så går det inte att ge en exakt siffra för ersättningsnivån för en specifik listningsklinik. Årets genomsnittliga ersättningsnivåer visas i tabellen nedan. 

Kapitation Fast års-ersättning Genomsnittlig års CNI ersättning Fast månads-ersättning Genomsnittlig månads CNI ersättning
Externa vårdgivare 3-19 år 1 233,98 308,49 102,83 25,71
Offentliga vårdgivare 3-19 år 1 164,14 291,03 97,01 24,25
Externa vårdgivare 20-23 år 1 086,26 271,56 90,52 22,63
Offentliga vårdgivare 20-23 år 1 024,39 256,10 85,37 21,34