Ansökan, avtalsdokument och uppsägning

Här hittar du som är eller vill bli vårdgivare inom tandvård till barn och unga vuxna information om ansökan, anmälan av förändringar av avtal, underlag för avtalen samt övriga blanketter.

Skaffa vårdavtal för fri tandvård till barn och unga vuxna

Vårdgivare som vill ha vårdavtal för tandvård till barn och unga och/eller till unga vuxna ansöker om vårdavtal genom att fylla i, skriva under och skicka in blanketten nedan. 

Vårdgivare behöver även läsa "Underlag för avtal om fri tandvård" för avtalet/avtalen det gäller.

Handläggningstid för tecknande av nytt avtal är uppskattningsvis 3 månader.

Ansökan om avtal för fri tandvård och asylavtal 

Anmäl ändrade uppgifter

Ändringar av uppgifter som identifierar vårdgivaren ska meddelas – och i vissa fall ska vårdavtalet sägas upp. 

Avtal får inte överlåtas. Vårdavtal ska sägas upp skriftligt genom nedanstående blankett som mejlas till operativ.halso-och.sjukvardsnamnd@vgregion.se

Uppsägningstiden är sex månader. Tandvårdssamordning skickar en bekräftelse på inkommen uppsägning inom några veckor. Kvarlistade patienter när ett avtal (klinik) upphör överförs till Folktandvården. Patienterna kan när som helst lista om sig till annan valbar klinik.

Blankett - Ändring inom tandvård

Blankett - Uppsägning av avtal

Underlag för avtal om fri tandvård för barn och ungdomar 3-19 år

Underlag för avtal om fri tandvård 3-19 år – Riktlinjer – 190101 version 1.1  

Bilagorna som nämns i dokumentet är:

Avtalsmall – för tandvård till barn 3-19 år 

 


Underlag för avtal om fri tandvård till unga vuxna 20+

Underlag för avtal om fri tandvård till unga vuxna – Riktlinjer – 190101 version 1.1

Bilagorna som nämns i dokumentet är:

Avtalsmall – för tandvård till unga vuxna