Medicinsk redaktion

Bord med papper och händer

Medicinsk redaktion bistår med råd vid framtagande av ett styrande dokument inom hälso och sjukvård

Redaktionens syfte

  • Rådgivande. Ge råd om framtagande av styrande dokument och bistå i den administrativa beslutsprocessen.
  • Samordna regionala kunskapsunderlag. Standardisera arbetssätt och flöden för överblick och tillgång till rätt information och evidensbaserat beslutstöd samt enkelt kunna uppdatera eller införa nya behandlingsriktlinjer.
  • Möta Millennium. Anpassning av befintliga styrande dokument inom hälso- och sjukvård till Millennium.

Resurser medicinsk redaktion

  • Anneli Jonsson, medicinsk redaktör, avdelning stöd och utveckling av vårdens processer
  • Carin Svensk, regionutvecklare, avdelning stöd och utveckling av vårdens processer
  • Karin Lundgren, samordnare, avdelning stöd och utveckling av vårdens processer
  • Maria Dahlström Roos, regionutvecklare, avdelning stöd och utveckling av vårdens processer
  • Philipp Meijering, medicinsk rådgivare, avdelning stöd och utveckling av vårdens processer

 


Kontakt medicinsk redaktion

Medicinsk redaktion för frågor om och synpunkter på styrande dokument inom hälso- och sjukvård medicinsk.redaktion@vgregion.se