Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kriterier för ordnat införande

 • Frågan ska röra läkemedel, medicinteknisk produkt eller metod för införande rutinsjukvård. Med metod avses metoder inom hälso- och sjukvård för utredning, behandling och uppföljning. 
  Centrumbildning, ny organisering, verksamhetsutveckling, inmatning i register, FoU, strategiska utrustningsinvesteringar och IT-system hanteras inte inom ordnat införande.
 • Läkemedlet, produkten eller metoden får inte vara infört i rutinsjukvård i regionen på nominerad indikation. Ordnat införande kan dock vara aktuellt om det föreligger en större ojämlikhet eller underanvändning i regionen och att ordnat införande är kopplat till regional plan för att åtgärda detta.
 • Läkemedlet ska ha marknadsföringsgodkännande och den medicintekniska produkten ska vara CE-märkt.
 • Det ska finnas ett vetenskapligt underlag för att ta ställning till patientnyttan.
 • Ett införande ska medföra betydande regionala konsekvenser. Minst ett av nedanstående kriterier ska vara uppfyllt.
  • De årliga merkostnaderna i regionen ska uppgå till minst 2 mnkr om införandet ska ske på en vårdnivå och till minst 4 mnkr om införandet ska ske på flera vårdnivåer. De fyra vårdnivåerna är primärvård, länssjukvård, regionvård och nationell högspecialiserad vård.
  • Kräva större organisatorisk förändring som berör flera vårdnivåer eller flera utförare.
  • Komplexa etiska överväganden, till exempel principiellt nya etiska överväganden.

Senast uppdaterad: 2019-08-01 16:40