Kollegial dialog online

SFAM har lanserat en ny modell för fortbildning: Kollegial dialog online. Både ST-läkare och färdiga specialister är välkomna att delta. Nyfiken? Läs mer här.

Är du ST-läkare eller specialist i allmänmedicin och vill diskutera diagnostik, behandling och knepiga patientfall på nätet med andra kollegor i landet? Kollegial dialog online är en fortbildningsform där du deltar i en sluten digital diskussionsgrupp som möts regelbundet.

Gruppens arbete bygger på egna patientfall och utmaningar som kan handla om allt från kniviga patientfall till Covid-19. Kollegial dialog online liknar FQ-gruppen, men skiljer sig från denna genom den digitala mötesformen och att man kan befinna sig i olika delar av landet.

Intresserad? Läs mer och anmäl dig på: https://sfam.se/dialog