Mitt-i-ST-värderare sökes!

Sedan 2021 har anmälningstakten till Mitt-i-ST mer än fördubblats. SFAM har behov av fler värderare/examinatorer. Är du intresserad?

SFAM har efter fem månader av året fler anmälningar än de brukar ha på ett helt år. Den nuvarande värderarkåren räcker inte till och det behövs fler som kan genomföra Mitt-i-ST-värderingar samt fler examinatorer. 

Kompetensvärderingsrådet planerar flera kurser:

  • Hör av dig till Karin Lindhagen eller Ulf Måwe, SFAM:s kompetensvärderingsråd för mer info. 

Frågor om specialistexamen: examen@sfam.se
Frågor om Mitt-i-ST: mittist@sfam.se